Waar was Jet Bussemaker?

Nieuws | de redactie
11 oktober 2011 | Pabo-studenten moeten voorbereid worden op lesgeven in de grote stad. Hoe kunnen zij en de scholen in de stad hun lessen beter inrichten? De Amerikaanse onderwijsexpert Christine Sleeter vertelde op de UvA over haar integrerende aanpak in Californië. ScienceGuide-columnist Lodewijk Berkhout was erbij.

‘Van onze scholen vragen we steeds meer. Naast hetstandaardpakket van taal en rekenen willen we lessen over kunst,natuur, burgerschap, diversiteit en omgaan met geld. Docentenvragen zich af: hoe moet ik dat bolwerken?

Laten we van die alom gewenste extra’s er twee uitlichten:burgerschap en diversiteit. Tijdens een lezing van de Amerikaanseonderwijsexpert Christine Sleeter (California State UniversityMonterey Bay) aan de UvA stelde zij de vraag waarom deze lessen,zowel in de VS als in Nederland, apart worden gegeven.

Aan de Amerikaanse scholen waar zij haar onderzoek verricht,staan lessen over patriottisme, nationale trots en eenheid los vanmulticultureel onderwijs. Dat onderwijs komt vaak neer op ‘learningabout others’, leren over andere culturen en minderheden terwijl delessen over burgerschap de archetypische witte Amerikaanse manbehandelen.

Burgerschap en diversiteit zijn zo met elkaar verweven in desamenleving dat je deze thema’s ook in de klas moet verbinden,vindt Sleeter. Zij besloot daarom met haar klassen opzoek te gaannaar hun identiteit. Met simpele vragen leerden de kinderen elkaarswaarden kennen: Wat eet je? Wat doe je in het weekend? Als jeafspreekt om 11 uur, mag je dan te laat komen?

Haar belangrijkste doel was dat kinderen elkaar accepteerden enzich in elkaar konden verplaatsen. Dus voordat iedereen elkaar inde haren vloog sprak ze een paar basisregels af voor een rustigverloop van de discussie. Sleeter gaf toe, dat is makkelijkergezegd dan gedaan.

In deze lessen, maar ook in het reguliere programma,introduceerde zij een democratisch proces. Nadat ze op de eersteschooldag een stemming hield over welke onderwerpen behandeldmoesten worden, kreeg dit vervolg. Leerlingen wilden vaker stemmenen verbaasden zich over de transparantie en eerlijkheid van ditproces. Deze methode druist in tegen het idee van de docent alsautoriteit in het klaslokaal. Volgens Sleeter geen probleem zolangdocenten hier op voorbereid worden.

Die voorbereiding moeten docenten in spe vanaf nu krijgen.Althans, als het aan Jet Bussemaker ligt, rector aan de Hogeschoolvan Amsterdam. Begin dit jaar kondigde zij aan dat haarpabostudenten vanaf nu beter worden voorbereid op lesgeven in degrote stad, waar vaak een grote verscheidenheid in culturen extrauitdagingen met zich meebrengt. Zonde dat mevrouw Bussemaker nietbij deze lezing was.’

Lodewijk Berkhout studeert Onderwijskunde aan de UvA. Eerderstudeerde hij Biologie en was hij ASVA-voorzitter.

Lodewijk Berkhout door Mathijs Voordenberg

Lodewijk Berkhout. Foto: Mathijs Voordenberg


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK