Weekers contra Zijlstra?

Nieuws | de redactie
13 oktober 2011 | Voetballers en ander internationaal 'toptalent' kunnen fiscaal profiteren van een '30%-regeling'. Staatssecretaris Weekers beperkt de toegang voor R&D-expats daarvan tot zo'n 15% van de huidige betrokkenen.

Nederland wordt met de aangepaste 30%-regeling een stuk minderaantrekkelijk voor buitenlands wetenschappelijk personeel, vreestVSNU-voorman Sijbolt Noorda, met zijn collega’s van NWO enHBO-raad. “Minder wetenschappelijk toptalent zal voor Nederlandkiezen. Terwijl de Nederlandse economie deze talenten juist zo hardnodig heeft.”

Fiscus nekt Top 5?

De behandeling van het Belastingplan 2012 in de vasteKamercommissie Financiën en de plenaire Kamerbehandeling staanvoor de deur. Zal dan blijken of staatssecretaris FransWeekers de man is die de Top 5 ambitie bepaalt, of dat debewindslieden Zijlstra en Verhagen daar primair over gaan?

Weekers komt in het Belastingplan 2012 met een forseversobering van de 30%-regeling, waarin 70% van hetinkomen wordt belast en 30% wordt onbelast als vergoedinguitbetaald. Deze regeling functioneert voor bijzondertalent om het salarisniveau ten opzichte van anderelanden te compenseren. Daarnaast compenseert het deels de veleextra kosten waar buitenlandse werknemers mee te maken hebben(bijvoorbeeld pensioenbreuk, verhuizen, gezin op afstand).

Andere kennisnaties slaan nu toe

De kenniskoepels stellen nu vast dat het kabinet slechts”een wassen neus” overhoudt, als het gaat om de salarispositie vanschaars R&D-talent. De criteria voor de regeling zijnnu zo scherp gesteld, dat slechts 15% nog in aanmerking kankomen. “De regeling kan in de praktijk nauwelijks nog wordentoegepast” door HO-instellingen en andere kenniscentra.

Deze ingreep is ook daarom zo zorgelijk, omdat zij “in schrilcontrast staat met concurrerende landen op de internationalearbeidsmarkt. Daar is juist een trend waarbij landen maatregelentreffen om talentvolle kenniswerkers naar zich toe te trekken.Voorbeelden hiervan zijn de Scandinavische landen. Onze groteconcurrenten in de VS, Verenigd Koninkrijk, Canada en Australiëhebben al gunstige fiscale voorwaarden voor expats.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK