3 lectoren genomineerd voor ereteken

Nieuws | de redactie
24 november 2011 | Op het NHOC maken het ISO en ScienceGuide bekend wie de Lector van het Jaar 2011 is. Wie volgt Stijn Verhagen (HU) op? Lectoren van Zuyd, Inholland en Fontys zijn genomineerd.

Van de Hogeschool Zuyd is lector SandraBeurkens uit de reeks voorgedragen kandidaten uitheel het HBO gekozen als een van de drie genomineerden voor detitel. Zij trekt het lectoraat Autonomie en Participatie vanChronisch zieken. Daarin heeft zij een leidende rol gespeeld bij deintegratie van evidence based handelen in de HBO-zorgopleidingen ende interactie met het werkveld.

Uit Inholland is lector Jeroen Onstenkals genomineerde uitgekozen. Met zijn lectoraat GeïntegreerdPedagogisch Handelen verbindt hij onderwijs, onderzoek en werkveldop een wijze die de studenten essentiële inzichten en ervaringoplevert en tegelijk de kwaliteit van de lerarenopleidingen helptverhogen. Ook draagt hij bij aan de vernieuwing van het geheleonderwijsconcept van deze hogeschool, waar op dit terrein een zwarewissel is getrokken.

Vanuit Fontys Hogescholen is CarlRohde als lector genomineerd. Hij trekt het lectoraatTrendwatching. In dat verband werkt hij mee aan de opzet van nieuweopleidingen en de vertaalslag van zijn wereldwijde onderzoek naarinnovatieve werkwijzen binnen het betrokken HBO.

ISO en ScienceGuide wensen de drie genomineerden van hartegeluk. Op het NHOC zal op 30 november de winnaar van deeretitel Lector van het Jaar bekend gemaakt worden. Het juryrapportwordt dan tevens op ScienceGuide gepubliceerd. Wij roepen allecollega’s van deze drie uitnemende onderzoekers enonderwijsinnovatoren graag op zich aan te melden voor het NHOC omhen en de uiteindelijke winnaar geluk te komenwensen! 

U bent van harte welkom op het NHOC in Rotterdam op 29 en 30november. Daar kunt u discussies voeren met, en visieshoren van toppers als Dirk van Damme (OECD), Kristel Baele (HAN),Martin Paul (UM), Hans Adriaansens (Roosevelt), Karl Dittrich(NVAO), Douwe Breimer (Leiden) en Lieteke van Vucht Tijssen(Inholland).

Aanmelden voor het Nationaal Hoger OnderwijsCongres doet u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK