60 miljard Europese studieleningen?

Nieuws | de redactie
1 november 2011 | 'Sociale leenstelsels' voor studiekosten blijven omstreden. In de USA nemen zorgen snel toe over het ‘bubble’ effect van deze schulden en ook in de EU klinken waarschuwingen. De ESU reageert kritisch op plannen voor een Europese SF via leningen tot €60 miljard via een nieuwe institutie.

ESU-voorzitter Allan Pall zegt hierover in een opiniestuk op ScienceGuideEU onder meer: “This new policysends another signal to governments – invest in higher education,but do it through loans so that students also contribute to thecosts. Loans are nothing new and many governments have put them inplace, often with the endorsement of students, especially whenschemes are designed to have so-called progressive elements likeincome contingent repayments, grace periods and subsidised interestrates.” 

Een nieuw Europees leningenorgaan

“All of these have also been proposed by the feasibility study,which also envisages a new EU institution that will manage aportfolio of €60 billion, which in the current political climateappears unimaginable.”

Hij wijst op het effect op de positie van jongeren binnenEuropa, in het bijzonder in landen met een nog hogejeugdwerkloosheid: “One wonders if this scheme represents a changein the European Commission’s approach to funding streams. Thecommission has stated publicly that it still considers grants to beimportant and that loans are simply an additional means of fundingstudents. But we surely need to admit that rising youthunemployment and an increasing graduate debt burden might become anexplosive mix, leading to greater social divisions between youngand old.”

Christian deRitis, directeur bij Moody’s Analytics, liet alindringende alarmsignalen horen over de dreigende bubble rondstudieleningen en schuldenopbouw in de USA. The Economistvan deze week blijkt ook wakker geschud hierover. “The long-runoutlook for student lending and borrowers remains worrisome… Thereis increasing concern that many students may be getting their loansfor the wrong reasons, or that borrowers – and lenders – haveunrealistic expectations of borrowers’ future earnings,” schreef deModdy’s onderzoeker recent.

Effect op nationaal SF?

Het is opmerkelijk, dat in een periode van zorgwekkendeschuldenopbouw van publieke instellingen en overheden het voorstelop tafel komt voor de oprichting van nog een institutie voor hetbeheren en exploiteren van leningen en daaruit ontstane schulden opEuropees vlak.

De ESU wijst er op, dat dit voor lidstaten een reen kan zijn omde eigen, nationale ondersteuning via SF-vormen af te breken of inte perken, met als argument dat studenten voor hunmastersopleidingen net zo goed bij deze nieuwe Europeseleningfaciliteit terecht zouden kunnen.

Volg ScienceGuide EU

U kunt de nieuwe, Europese en wereldwijd georiënteerdenieuwsservice van ScienceGuide – ScienceGuideEU – volgen via driemedia-formats: de pagina Worldvan het Nederlandstalige ScienceGuide, de Twitteraccount ScienceGuideEU en de live-feed van het meest relevante enhoogwaardige HO/R&D nieuws via social media in Europa endaarbuiten binnen de pagina World van ScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK