Alumniprijs 2011 voor UU

Nieuws | de redactie
10 november 2011 | “Met weinig middelen veel mensen betrokken en met elkaar in contact gebracht op een praktische en verrijkende wijze”, zo concludeert de jury van de Nationale Alumniprijs over het project van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht om alumni als gastdocent op te laten treden.

“Het eerste dat in dit project opvalt volgens de jury, is debewuste medeverantwoordelijkheid die alumni gegeven wordt voor deaanpak van een verbeterpunt in de kwaliteit van het actueleUU-onderwijs.” Door oud-UU-studenten actief te betrekken in hetonderwijs rond arbeidsmarktperspectief, wordt volgens de jury zowelgewerkt aan het binden van alumni, als het ondersteunen vanstudenten in de loopbaanoriëntatie.

Meer dan gezellig netwerken

Het eerste dat in dit project opvalt volgens de jury, is debewuste medeverantwoordelijkheid die alumni gegeven wordt voor deaanpak van een verbeterpunt in de kwaliteit van het actueleUU-onderwijs. Het is voor hen een signaal dat hun inbreng veel meerte betekenen heeft dan gezellig netwerken en wellicht ookfondsenwerving.

De jury toont zich tevreden met het groeiend besef van hetbelang van alumnirelaties bij Nederlandseonderwijsinstellingen.

“De jury voor de Nederlandse Alumni Prijs heeft met genoegenvastgesteld, dat in MBO, HBO en WO niet alleen met de mond beledenwordt dat de betrokkenheid van alumni meer en meer een kernpunt vanbeleid moet  zijn. Er is sprake van een opbloeiend besef datdit vooral ook door concrete activiteiten en initiatieven voor enmet alumni zichtbaar en tastbaar moet worden.”

Naast de Universiteit Utrecht waren ook de Haagse Hogeschool,het Koning Willem I College, de Hogeschool van Amsterdam,Hogeschool Zuyd en de Erasmus Universiteit genomineerd voor deAlumniprijs.

Alumnicongres

De integratie van contact tussen instelling, alumni enstudenten, het zichtbaar maken van de impact die alumni kunnenhebben op de kwaliteit van het hoger onderwijs en het vertalen vankritische opmerkingen van studenten naar een aanpak waarin deinbreng van alumni waardevol is, hebben uiteindelijk voor de juryde doorslag gegeven in de toekenning van de Alumniprijs aan deUniversiteit Utrecht.

De Alumniprijs is uitgereikt op de tweede editie van hetNationaal Alumni Congres (NAC) dat vandaag plaatsvindt in Utrecht.Het congres wordt ingericht langs drie aparte sporen voorverschillende onderwijstypen. Het NAC heeft een vaste plek op deonderwijsagenda. Het biedt alumniprofessionals een jaarlijksterugkerend platform, waarop zij elkaar kunnen ontmoeten,ervaringen kunnen delen en kennis kunnen nemen van de laatsteontwikkelingen op hun vakgebied.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK