Arme Yana….

Nieuws | de redactie
1 november 2011 | De Bulgaarse Yana Avramova won in Tilburg de dissertatieprijs voor ‘How the mind moods’, ondersteund door prof. Stapel. Haar interview met Univers over die bekroning zegt impliciet veel over hoe het er bij hem aan toe ging. “Mijn promotor Diederik Stapel was een constante bron van inspiratie en steun.”

Yana Avramova blijkt bij haar promotie een van de slachtoffersvan het frauduleuze datagebruik van de hoogleraar te zijn geweest.Het rapport-Levelt geeft aan dat ook nog bij andereTilburgse dissertaties ernstige vermoedens bestaan. Zij werdbekroond tijdens de recente opening van het academisch jaar en gaftoen onderstaand interview aan Univers.

Bittere naklank

Over haar onderzoek vertelde ze onder meer het volgende,dat nu een wel zeer bittere naklank krijgt. “Bij de beoordeling vanfouten van mensen bijvoorbeeld, ben je minder geneigd de schuld bijhen te leggen en meer naar omgevingsfactoren te kijken als je ineen positieve stemming bent.” 

Twee dagen later barstte de affaire-Stapel los.

In Groningen vreest men dat bij tenminste zes proefschriftenvergelijkbare zaken aan de orde zin geweest. Yana’s interviewter gelegenheid van de bekroning van de dissertatie leest uhieronder

Gefeliciteerd met de dissertatieprijs!

‘Bedankt. Het is een hele grote eer om deze prijs te ontvangen.Het is een fantastisch gevoel om zo veel waardering voor mijn werkte krijgen.” 

Wat heb je onderzocht?

“Ik heb bekeken in hoeverre onze stemming bepalend is voor demanier waarop we naar bepaalde dingen kijken. Mijn conclusie is datwe meer aandacht voor de context van een situatie hebben wanneer wein een positieve bui zijn, dan wanneer we verdrietig zijn. Bij debeoordeling van fouten van mensen bijvoorbeeld, ben je mindergeneigd de schuld bij hen te leggen en meer naar omgevingsfactorente kijken als je in een positieve stemming bent. Een positiefhumeur werkt op die manier als een soort spotlight.”

Kun je een voorbeeld geven?

“Stel je een ober voor die een dienblad vol met drankjes laatvallen. Als je je rot voelt heb je de neiging te focussen op in ditgeval de ober: hij is onhandig. Zit je beter in je vel, dan zul jewaarschijnlijk ook zien dat de vloer nat is en zul je dit in jebeoordeling van de situatie meenemen.”

Wat is er zo fascinerend aan dit onderwerp?

Mensen zijn altijd in een min of meer positieve of negatieve buien daarom is het is fascinerend om te ontdekken hoe humeur jeperceptie, oordeel en gedrag kan bepalen. Je humeur beïnvloedtcognitieve processen op een zeer basaal niveau.”

Hoe is je promotietijd verlopen?

“Ik heb er vooral erg van genoten. Mijn promotor Diederik Stapelwas een constante bron van inspiratie en steun. Mijn dissertatie isbovenal het resultaat van onze goede samenwerking.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK