Carl Rohde Lector van het Jaar 2011

Nieuws | de redactie
30 november 2011 | Carl Rohde, lector Trendwatching van Fontys Hogescholen, is tijdens het NHOC bekroond als de Lector van het Jaar 2011, op initiatief van het ISO en ScienceGuide. Vooral om zijn “vermogen om een vernieuwende, concrete en hoogwaardige vertaling naar het onderwijs te geven van wereldwijd toonaangevend onderzoek.”

Rohde geldt “als een icoon in het vakgebied” waar hijpraktijkgestuurd onerzoek doet, zo stelt het juryrapport. “Zijnlectoraat Trendwatching kan zonder overdrijving als internationaaltrendsettend beschreven worden. Het begrijpen wat mensen beweegt,lokt, afstoot en boeit en vooral ook waarom dat gebeurt, is voorelk bedrijf, elke maatschappelijke organisatie en elke overheid vangrote waarde. In een wereldwijde kenniseconomie waarin burgers enconsumenten op een muisklik van elkaar verwijderd zijn eens temeer.

Smaakmaker en innovator

Carl Rohde is op dit terrein een smaakmaker en originele denkeren doener. Daarmee inspireert hij studenten in onderzoek enonderwijs hun talenten optimaal te ontplooien. Zijnonderzoeksmethodieken laat hij in alle opleidingen waar hij bijbetrokken raakt een rol spelen. Tevens heeft de lector hetinitiatief genomen tot de start van nieuwe curricula en onderdelendaarvan in majors en minors.”

Meest opmerkelijke voorbeeld van deze inspirerende aanpak iszijn wereldwijd opererende International Cool City Hunt ResearchProject. “Duizenden studenten worden hierin getraind en aan hetwerk gezet om internationale mentaliteitstrends en observaties tetoetsen en te reflecteren op nationale varianten enveranderingen.  De term voor die aanpak is helder: For You, ByYou. De BRIC-landen, Mexico, Oost-Europa, Zuid Afrika en Turkijezijn daarbij sterk in beeld, maar ook in alle hoofdsteden in Europaen grote steden in ons land werken studenten en HO-instellingenhieraan mee. Uit dit werk komt komend jaar het eerste studieboekvoort dat op dit terrein zal verschijnen en dat gebruikt kan wordenvoor de HO-opleidingen gericht op de creatieve industrie.”

De keuze van de Lector van het Jaar was dit jaar met namegericht op het bekronen van die HBO-onderzoekers die er in slagenvanuit hun praktijkgestuurd onderzoek impulsen te geven aan hetonderwijs van de studenten in de verschillende opleidingen van dehogescholen. De aanpak van Fontys-lector als “smaakmaker enoriginele denker en doener” laat zien hoe veel mogelijkheden erzijn voor zulke impulsen vanuit lectoraten. Zijn werk is daarom eenbron van inspiratie voor elke hogeschool en elk lectoraat om vanuithet onderzoek in het HBO te komen tot innovatie en versterking vande kwaliteit van het onderwijs.

Nog twee parels van lectoren

Uit de reeks voorgedragen lectoren hebben ISO en ScienceGuidedrie genomineerd. Naast Carl Rohde, de uiteindelijke winnaar, warendit:

Van de Hogeschool Zuyd: lector Sandra Beurkens.Zij trekt het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronischzieken. Daarin heeft zij een leidende rol gespeeld bij deintegratie van evidence based handelen in de HBO-zorgopleidingen ende interactie met het werkveld.

Over haar zegt het juryrapport onder meer: “In het werk vanSandra Beurkens valt niet alleen een zeer praktische inslag op-zoals blijkt uit het bouwen van een database voor evidence basedwerken ondersteunende meetinstrumenten- maar ook een hogeinhoudelijke ambitie voor de studenten. Indrukwekkend is de lijstpublicaties die vanuit het lectoraat is verricht in nationale eninternationale vakbladen, ook door en met studenten.

Van Hogeschool Inholland: lector JeroenOnstenk. Met zijn lectoraat Geïntegreerd PedagogischHandelen verbindt hij onderwijs, onderzoek en werkveld op een wijzedie de studenten essentiële inzichten en ervaring oplevert entegelijk de kwaliteit van de lerarenopleidingen helpt verhogen.

Over hem zegt het juryrapport onder meer, dat “de sterkeverbinding tussen onderwijs, onderzoek, werkveld enopleidingsconcept Onstenk tot een leidende lector in zijn vakgebied[heeft] gemaakt, een vakgebied dat in het maatschappelijk debataltijd veel en vaak kritische aandacht ontvangt.

Een voorbeeld van de inhoudelijke vernieuwing uit dit lectoraatvormen de masterclasses in onderzoekvaardigheden voorafstudeerstudenten én hun begeleiders op een hogeschool-bredeonderzoeksdag. Deze benadering slaat zeer aan, omdat men dit in eenfase van het onderwijsproces en op een wijze aanpakt die directaanslaat bij de vraag die vanuit de student en de praktijk op dehogeschool afkomt.”

Het volledige Juryrapport leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK