Chinese hoogleraar eScience

Nieuws | de redactie
2 november 2011 | Hai Xiang Lin is de nieuwe hoogleraar e-Humanities bij het Tilburg Center for Cognition and Communication. Hij gaat methoden, systemen en tools ontwikkelen om ICT-infrastructuur aan te wenden in geesteswetenschappen. Lin kan zo een voortrekkersrol vervullen bij de eScience-revolutie in de wetenschappen.

Traditioneel heeft eScience onderzoek betrekking opnatuurwetenschappen en technieken en is dat gericht op theorie,experimenten en computationele wetenschappen of simulatie. Delaatste tijd komt er echter steeds meer aandacht voor data-analyse,wat zeer bruikbaar is in de geesteswetenschappen.

Algoritmen voor de geest

In het kader van de nieuwe bijzondere leerstoel e-Humanities,die gesponsord wordt door de Timman Stichting in Delft, zal prof.dr. Hai Xiang Lin zich bezighouden met de vraag hoe concepten uitde toegepaste wiskunde en algoritmen uit de informatica kunnenworden toegepast in e-Humanities.

Het doel is samen met onderzoekers binnen degeesteswetenschappen nieuwe methoden, systemen en tools ontwikkelendie de ICT-infrastructuur en de technische mogelijkheden weten tebenutten. Verwacht wordt eScience het onderzoek in veel gebiedenvan de geesteswetenschappen een stap verder zal brengen.

Van Tsinghua via Delft naar Guanxi enTilburg

Prof. dr. Hai Xiang Lin heeft een bijzondere levensgeschiedenis.Hij studeerde een semester aan de Tsinghua Universiteit in Beijingen werd in 1979, bij het begin van de hernieuwde opening van Chinanaar het Westen, geselecteerd voor een studie aan de TU Delft.Hij studeerde af als wiskundig ingenieur en deed daarnapromotie-onderzoek bij TNO met als onderwerp parallellisatie vaneindige elementen berekeningen voor beton/metaal constructies.

In 1990 begon hij als universitair docent in de groep parallellealgoritmiek van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde enInformatica aan de TU Delft en later werd hij universitairhoofddocent in de groep mathematische fysica bij dezelfdefaculteit. Hij is sinds 2005 gasthoogleraar van de GraduateUniversity of the Chinese Academy of Sciences en sinds 2006 ook vande Guangxi universiteit in China.

Daarnaast is hij actief binnen de Chinese gemeenschap inNederland, onder meer als voorzitter van de Tsinghua alumnivereniging in Nederland (THAANL) en als oprichter van de Verenigingvan Chinese Wetenschappers en Ingenieurs in Nederland (VCWI,voorzitter van 2001-2003). Ook was hij secretaris van de StichtingInspraakorgaan Chinezen (IOC, 2004-2010).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK