Dijkgraaf naar Princeton

Nieuws | de redactie
14 november 2011 | KNAW-president Robbert Dijkgraaf gaat naar Princeton. Hij krijgt de leiding van het Institute for Advanced Study, een functie die hij duidt als "de mooist denkbare." Het IAS reageert zelf bijna jubelend op de benoeming.

Aan het instituut in Princeton is het vakgebied van Dijkgraafzelf, de theoretische fysica, min of meer uitgevonden. Zo was hetvele jaren de thuisbasis van Albert Einstein, toen dezeNazi-Duitsland moest ontvluchten. Het IAS bracht totnu toe 27 Nobelprijswinnaars voort. Grote wetenschappers als KurtGödel, John von Neumann en de bouwer van de eerste atoombom RobertOppenheimer werkten er eveneens. U leest de uitvoerige bekendmakingvanuit Princeton hier.

A major impact

Dijkgraaf was begin jaren negentig ook zelfal werkzaam in Princeton en in 2002 keerde hij er voor kortetijd terug. Het IAS vertelt bij gelegenheid van dezebenoeming over de betekenis van Dijkgraaf als wetenschapperen zijn relatie met het instituut: “Dijkgraaf is regarded asone of the world’s leading mathematical physicists, and his workhas had a major impact on the development of string theory andquantum field theory.”

“A former Member (1991-92) and visitor in the School of NaturalSciences at the Institute, Dijkgraaf has found surprising and deepconnections between matrix models, string theory, topologicalstring theory and supersymmetric quantum field theory. He alsodeveloped precise formulas for the counting of bound states ofstrings and branes that explain the entropy of certain blackholes.”

Rigorous intellect, matchless talent

De voorzitter van de commissie die de nieuwe IAS-directeur moestaanzoeken geeft de volgende overwegingen waarom hij en zijncollega’s Robbert dijkgraaf hebben gevraagd: “We live in a world inwhich the impact and influence of science knows no boundaries, norshould they. Testament to this fact is the selection of RobbertDijkgraaf as the new Director of the Institute.”

“His appointment reflects the international nature of scienceand knowledge in our increasingly complex and interconnected globalcommunity. His rigorous intellect, matchless talent as a scientist,thinker, and teacher, along with the depth and breadth of hisexperience as an institutional administrator, make him anoutstanding choice to lead the Institute. We are delighted thatDijkgraaf’s appointment comes with the unanimous and enthusiasticendorsement of the Search Committee and the Board.”

Onvermoeibare ambassadeur

Zijn collega-president van de Akademie in de USA, RalphCicerone, zegt: “Robbert Dijkgraaf is a world-class scientistwho brings mathematical rigor, great energy and humanity to everyone of his many activities. He is greatly admired for his ownoriginal research and for his contributions to science education.Simultaneously, he is a great leader of organizations who displaysgenuine interest in learning what other people are doing.”

Bij de KNAW is men even trots als bedroefd, zo blijkt uit dewoorden van vicepresident Pearl Dykstra: “De Nederlandsewetenschappelijke wereld, en de KNAW in het bijzonder, zal RobbertDijkgraaf node missen. De energie, de eruditie en de charme waarmeehij optrad als onvermoeibare ambassadeur van de wetenschap warenindrukwekkend – of het nu ging om scholieren of ministers, omtelevisieoptredens of om toespraken. Met het binnenhalen van dezebijzondere man doet het IAS een meesterzet.”

Die rol van inspirator en ambassadeur was ook zichtbaar toenDijkgraaf bij zijn aantreden als President van de KNAW optrad alsde eerste gasthoofdredacteur van ScienceGuide. Hijging toen vol vuur, bewondering en liefde voor het vak in op hetleven, werk en tragisch lot van Max Planck, die op die dag 150 jaargeleden geboren was.

Zo vertelde hij onder meer: “Alle eigenschappen van allematerialen hebben we de afgelopen eeuw leren begrijpen op basis vanPlancks werk. Het charmante van Planck was dat hij zijnontdekkingen ten diepste tegen zijn zin deed. Hij was eenconservatief man, ook in de wetenschap. Maar hij voelde zich tochgedwongen de wetten van de fysica te veranderen om deverschijnselen in de natuur te kunnen verklaren.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK