Docent op de sofa

Nieuws | de redactie
18 november 2011 | ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid’ bij docenten vindt ScienceGuide-columnist Lodewijk Berhout vermakelijk. Hun kritiek op de universiteit tijdens het collegegeven kan zinnig zijn, maar: “Beleid van de werkgever bekritiseren staat niet in de kerndoelen van mijn vak. Lesgeven heeft blijkbaar een therapeutische werking.”

‘Hij is de nachtmerrie van iedere bestuurder. Het schoolbeleidis dan wel zus, maar hij doet het zo. De klas is zijn domein, daarhebben de bobo`s niets over te zeggen. Gisteren gaf hij mijcollege.

“Blackboard, daar heb ik niet zo veel mee. Een antwoord op jee-mail kan ook een paar dagen duren, want ik werk hier slechts tweedagen per week. Je kunt me bellen tot negen uur `s avonds. Schroomniet, dat vind ik geen probleem.” Ik vind het ook geen probleem,omdat wat hij zegt me aan het denken zet. Dat is het belangrijkste.Zijn college ging over de invloed van de maatschappelijke dynamiekop onderwijs. Rationalisering, marktvergesellschaftung endemocratisering passeren de revue. Zijn er ook van die mooiesociologische termen om de ondeugende docent te beschrijven?

Trouwens, ondeugendheid dekt de lading niet. Het is eerder eensoort burgerlijke ongehoorzaamheid. Docenten ageren tijdens collegewel vaker tegen de bureaucratie van de roosteraars, hunopleidingsmanager of bestuurders daar nog verder boven. Vraag is:komt de student daar verder mee? Beleid van uw werkgeverbekritiseren staat immers niet in de kerndoelen van mijn vak.

In veel gevallen zijn mopperende docenten vermakelijk en geef ikze gelijk. Bijvoorbeeld wanneer zij het nieuwe alomvattendeUvA-inschrijfsysteem ‘SIS’ weghonen. Wanneer ik me inschrijf vooreen vak heet dat tegenwoordig een studiedeel. Dit studiedeel moetik vervolgens in mijn winkelwagentje zetten. Ik hoef nog net nietper vak te betalen met Ideal, maar het voelt alsof je een boekbestelt via bol.com. Onderwijs is hier nu echt een productgeworden.

Tegelijkertijd is het nieuwe inschrijfsysteem aan de achterkanteen hele verbetering. Verschillende afdelingen kunnen veel betersamenwerken. Daar is ook de student bij gebaat, die wordt snellergeholpen. Dus als docenten kritiek uiten op de inrichting van hetonderwijs, verwacht ik dat zij dit academisch fileren. Genuanceerden volledig, zoals de rest van het college. Dan is het niet alleenvermakelijk, maar draagt het bij aan mijn kritische academischehouding.

Docenten in het hoger onderwijs zijn bij uitstek het type mensdat niet snel zal actievoeren. Na hun kritiek op de organisatie tehebben geuit, halen zij de schouders op en richten zij zich weer opde stof in mijn winkelwagentjes. Zo ook mijn docent. Lesgeven heeftblijkbaar een therapeutische werking. De studenten zijnpsychiaters, de collegezaal een sofa.’

Lodewijk Berkhout studeert Onderwijskunde aan de UvA. Eerderstudeerde hij Biologie en was hij ASVA-voorzitter. Zijn vorigecolumn leest u hier.

REACTIE LIETEKE VAN VUCHT TIJSSEN

“Ik ga naar ze toe”, vertelt Lieteke van Vucht Tijssen.Mopperende docenten zijn ook op Inholland niet onbekend. Toch wilde Inholland-bestuurster het beeld corrigeren dat Berkhout schetstvan de schouderophalende docent. “Ze komen ook met hun klachten bijons. We bespreken met elkaar wat er aan de hand is.”

Op basis van deze gesprekken is Inholland bezig om de hogeschoolbeter in te richten. “Ik noem specifiek de roostering hier, dat isaltijd een punt van zorg is. We zijn druk bezig om dat beter in terichten, want het is één van de grootste ‘dissatisfiers’ voordocenten. Het systeem moet goed ingevuld zijn.”

Van Vucht Tijssen ziet in deze discussie de voortdurende strijdtussen docenten en het management waar zij zelf deel van uitmaakt.”Wij zijn dan weer boos op docenten die hun cijfers niet op tijdinleveren, terwijl zij zich beklagen over hoe het systeem in elkaarzit en waar ze alles kunnen vinden. Dus niet alleen de collegezaalis wel eens ‘ een sofa’ – zoals Lodewijk Berkhout puntig schrijft -ook mijn kamer is dat af en toe. Daarom is het maar goed dat we metelkaar het gesprek blijven aan gaan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK