Duurzaam in onderwijs en onderzoek

Nieuws | de redactie
15 november 2011 | Of het nu besparen van energie bij olieraffinaderijen in het havengebied, of het versterken van het wijkgevoel op de Rotterdamse Heijplaat, de haven speelt een belangrijke rol in het onderwijs en onderzoek op de Hogeschool Rotterdam. Dat blijkt ook op de Dag van de Duurzaamheid in Rotterdam.

De Hogeschool Rotterdam scoort goed op het gebied vanduurzaamheid. Op de Dag van de Duurzaamheid laat de hogeschool zietwat er allemaal op dit gebied gebeurt. De Rotterdamse haven staatwederom centraal in veel duurzaamheidsprojecten. Naast hetversterken van de Rotterdamse Heijplaat en de energiebesparing opolieraffinaderijen, is ook de logistieke problematiek rond de aan-en afvoer van vrachtcontainers een dankbaar studieonderwerp.

De InnovationLabs, waarvan er op de Rotterdamse Dag van de Duurzaamheid eenaantal hun plannen voor het komend jaar ontvouwen, vormen sindsenkele jaren een belangrijke spil in het excellentieonderwijs vande hogeschool. In de Innovation Labs komen getalenteerde studentenuit verschillende studies bij elkaar om vakoverstijgende problemensamen op te lossen.

Op de Duurzaamheidsdag van de Hogeschool Rotterdam krijgenstudenten, docenten en ondernemers de kans hun projecten te tonen.Hier worden ook voor komend jaar weer partijen met elkaar verbondenin studieprojecten.

Eén van de voorbeelden van duurzaam ondernemen is het plan vande studenten Industrieel Product Onderwerpen om van restmateriaalter plaatse fietstrappers te produceren in Kenia. Het project datgenomineerd was voor de Duurzaamheidsprijs van de Hogeschool isinmiddels in een vergevorderd stadium om in Kenia daadwerkelijk ingebruik te worden genomen.

De Hogeschool Rotterdam heeft inmiddels een reputatie waar temaken op het gebied van duurzaamheid en die wordt gereflecteerd inde verscheidenheid aan projecten die te zien zijn op deDuurzaamheidsdag. Het Rotterdam Climate Initiative en de lageecologische footprint die dehogeschool liet meten, tonen de ambities die ook meer en meer inhet onderwijs zichtbaar zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK