Europese subsidie voor celonderzoek

Nieuws | de redactie
9 november 2011 | UM-hoogleraar prof. dr. Harald Schmidt heeft een ERC Advanced Investigator Grant van €2,3 miljoen ontvangen voor zijn onderzoek naar de afbraak van zenuwcellen na een beroerte. Met het geld hoopt Schmidt de komende jaren zijn studie naar de dagelijkse gezondheidszorg te brengen.

Prof. dr. Harald Schmidt krijgt de subsidie naar aanleiding vanzijn ontdekking van het gen dat betrokken is bij de afbraak vanzenuwcellen na een beroerte. Het gen (NOX4) is verantwoordelijkvoor de dood van zenuwcellen na een herseninfarct en produceert eenzuurstofradicaal waterstofperoxide in de hersenen.

Nieuwe aanpak voor herseninfarcten

Door muizen een nieuw medicijn toe te dienen, kon de productievan NOX4 geremd worden, waardoor de hersenschade fors verminderde,zelfs als het medicament uren na het infarct werd toegediend. Dezemethode is op dit moment de meest veelbelovende nieuwetherapeutische aanpak voor herseninfarcten.

Deze methode is op dit moment de meest veelbelovende nieuwetherapeutische aanpak voor herseninfarcten. Maar ook voor andereziekten waarbij waterstofperoxide of soortgelijke zuurstofradicalenwaarschijnlijk een grote rol spelen, verwacht prof. Schmidtimplicaties. Denk aan hartinfarcten, hartfalen, kanker en de ziektevan Parkinson of Alzheimer.

Stappen in nieuwe medicatie

Schmidt verwacht met behulp van de ERC-subsidie grote stappen tezetten richting ‘personalized medicine’: diagnose, medicatie enbehandeling die is afgestemd op de individuele kenmerken van eenpatiënt. Hij streeft er bijvoorbeeld naar met nieuwe biomarkers enmet behulp van een diagnostische chip cardiovasculaire ziektesvroeger op te sporen, namelijk lang voordat de eerste symptomenoptreden. Ook de ontwikkeling van een nieuwe generatie medicatievoor eerder genoemde ziektebeelden hoort bij de ambities.

De ERC Advanced Grants worden door de European Research Counciluitgereikt aan gevestigde, toonaangevende wetenschappers die zeerinnovatief, vernieuwend onderzoek doen. Harald Schmidt isfarmacoloog en hoogleraar Gepersonaliseerde Geneeskunde aan deUniversiteit Maastricht. Hij doet onderzoek naar maatschappelijkbelangrijke ziekten en nieuwe geneesmiddelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK