Expat kennissector krijgt steun

Nieuws | de redactie
15 november 2011 | De Kamer schiet de internationale onderzoekers in ons land te hulp. Staatssecretaris Weekers moet bakzeil halen bij zijn fiscale versimpelingen.

Weekers kwam in het Belastingplan 2012 met een forseversobering van de 30%-regeling, waarin 70% van hetinkomen wordt belast en 30% wordt onbelast. Dezeregeling functioneert voor bijzonder talent om hetsalarisniveau ten opzichte van andere landen te compenseren.Daarnaast compenseert het deels de vele extra kosten waarbuitenlandse werknemers mee te maken hebben (bijvoorbeeldpensioenbreuk, verhuizen, gezin op afstand).

De criteria voor de regeling werden voor jonge onderzoekers enandere kenniswerkers echter nu zo scherp gesteld, dat slechts 15%nog in aanmerking zou blijven komen. “De regeling kan in depraktijk nauwelijks nog worden toegepast” door HO-instellingen enandere kenniscentra, alarmeerden deze de Kamer.

Schril contrast

Weekers heeft zich gewonnen moeten geven en komt nu metaanpasingen van zijn voorstellen. De basisinkomensgrens wordtverlaagd en voor jonge onderzoekers nog eens naar €38.000 gebracht.Hiermee wordt het mogelijk wetenschappers en docenten die alsex-pat in ons land willen komen werken eenconcurrerend inkomensniveau te blijven bieden.

Dat is ook nodig, omdat landen in de top van dekennisnaties een actief beleid voeren om jong talent enkenniswerkers volop kansen te geven. Weekes beleid stond volgens dekenniskoepls dan ook “in schril contrast metconcurrerende landen op de internationale arbeidsmarkt. Daar isjuist een trend waarbij landen maatregelen treffen om talentvollekenniswerkers naar zich toe te trekken. Voorbeelden hiervan zijn deScandinavische landen. Onze grote concurrenten in de VS, VerenigdKoninkrijk, Canada en Australië hebben al gunstige fiscalevoorwaarden voor expats.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK