Gelderland valoriseert

Nieuws | de redactie
9 november 2011 | 700 gestarte bedrijven en 30.000 bereikte studenten, dat is het resultaat van het vierjarig project ‘Gelderland onderneemt (go)!’ Initiatiefnemers ArtEZ, Radboud Universiteit Nijmegen en de HAN die de ondernemerszin bij studenten in de regio wilden bevorderen, spreken van een succes.

De doelstelling “een duurzame en effectieve verankering vanondernemerschapsonderwijs in Gelderland” is gerealiseerd. Er is eensolide basis basis gelegde voor het doorgaan op de ingeslagen weg,zo concluderen de samenwerkende onderwijsinstellingen.

Met een breed scala aan activiteiten gericht op leerlingen enleraren uit primair en voortgezet onderwijs, studenten en docentenvan Pabo’s en lerarenopleidingen, van andere HBO-opleidingen en vanuniversiteiten is de ondernemerszin bij de nieuwe generatiestudenten aangewakkerd.

Alle activiteiten behelsden de overdracht van de specifiekekennis en vaardigheden die voor ondernemerschap zijn vereist naastcreativiteit, innovatietalent en doorzettingsvermogen. Met de’Start&go!-pas’ hebben de student-ondernemers gericht adviesgekregen van de partners uit het bedrijfsleven.

Gelderland valoriseert

Onder de titel ‘100% ondernemend’  zal vandaag bij deRadboud Universiteit de eindmanifestatie van ‘go!’ plaatshebben. Hier zullen de initiatiefnemers de resultaten van het projectlaten zien. Deze zijn onder meer vastgelegd in een eindverslag datook gepresenteerd zal worden.

Vanwege het succes van ‘go!’, en de subsidie die ELI-ministerVerhagen onlangs beschikbaar stelde voor de regio Gelderland,zullen ArtEZ, de HAN en Radboud zich ook de komende jaren sterkmaken voor ondernemerszin en valorisatie.

In het consortium “Gelderland valoriseert!” moeten faciliteitengecreëerd worden voor het omzetten van kennis in economischrendabele producten. Uiteindelijke moet dit de innovatie enwerkgelegenheid in de regio bevorderen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK