Harry Potter en Ronald Plasterk

Nieuws | de redactie
25 november 2011 | Een oud vooroordeel van columnist Ronald Plasterk zorgt voor een prijswinnend onderzoeksproject. Is een University College een ‘dure crèche voor rijkeluiskinderen’?

Rebecca Noorderhaven van het University College Utrecht won deStudent Research Award 2011 van de VSNU. Deze onderscheiding wordtuitgereikt aan de beste bachelor-onderzoeker van Nederland enBelgië. De posterpublieksprijs ging uit naar de Chinees Wei Peng,van de Rijksuniversiteit Groningen.

Noorderhaven deed onderzoek naar het zogenoemde ‘PlasterkEffect’. Dit effect ondervonden studenten aan het UniversityCollege, toen voormalig minister van OCW Ronald Plasterk in eencolumn schreef dat het University College Utrecht een ‘dure crèchevoor rijkeluiskinderen’ is.

Het effect van stereotypen

Noorderhaven wilde weten wat het effect is van dit vooroordeel.Stereotypen hebben een merkwaardig effect op degenen die hierslachtoffer van zijn, vond ze. Door neergezet te worden als eenbepaald stereotype. vertrouwen personen andere personen diehetzelfde vooroordeel ondervinden meer, dan diegenen die hier geenlast van hebben. Hierdoor leiden vooroordelen tot nog sterkerevooroordelen.

In een column in de Volkskrant liet Plasterk zich alsUU-hoogleraar zich met dédain uit over het instituut waar ookmensen van zijn Hubrecht lab lesgaven. “De studenten van hetUniversity College weten minder, werken gemiddeld minder hard enzijn over het algemeen minder geïnteresseerd dan studenten vanelders. Ik zou er niet over piekeren mijn eigen kinderen er heen testuren. Het is een dure crèche voor rijkeluiskinderen. Als je ineen echt vak iets wilt leren, moet je naar een echteuniversiteit”.

UCU-decaan reageert

Plasterks column leidde tot vele boze reacties. UCU-decaan VanHimbergen vertelde later tegen ScienceGuide dat Plasterkniet alleen maar ongelijk had. “Als je hoge cijfers hebt maar nietde missie van liberal arts onderschrijft, moet je niet door deselectie komen. Aan de andere kant: als je brede belangstelling enook sociale belangstelling hebt, moet je op zijn minst wel ook eenacademische nieuwsgierigheid hebben, dingen aankunnen. In die zinis er zeker wel een bodem onder wat we toelaten”.

En met het niveau van het college zit het wel goed, zo steldeeen internationale visitatiecommissie van de QANU in 2007 vast. UCUkreeg als eerste bacheloropleiding in Nederland het predikaat’excellent’ voor de combinatie van haar niveau en haaruitzonderlijk hoge rendement.

Voor het overige relativeerde Van Himbergen Plasterks kritiek.”Op het moment dat Plasterk die column schreef, zaten er aloud-studenten van het University College in zijn eigen lab tepromoveren. Plasterk heeft daarop zijn mening bijgesteld. Ook hijheeft gezien dat je met onze benadering van kleine klassen weldegelijk niveau en hoger rendementen haalt.”

Harry Potteropleidingen?

“Wat hij misschien nog niet beseft, is dat wij geenrijkeluisopleiding zijn. Ik geef toe: er studeren hier mensen diein een auto rijden die ik nooit zal kunnen betalen. Maar erstuderen hier ook 40 studenten met beurzen, beurzen die betaaldworden door de overige studenten. Wij vinden dat belangrijk, wewillen echt een gemêleerd studentengezelschap.”

“We zijn er niet blij mee dat Plasterk ons de ‘HarryPotteropleidingen’ noemt. We zijn wel blij dat hij nu gaat regelendat we de collegegelden mogen verhogen. [Als minister zorgdePlasterk voor differentiatie van collegegelden, tegen velerverwachtingen in] Dat is ook echt nodig. Wij hebben hierjarenlang extra geïnvesteerd en uiteindelijk op ons tandvleesgelopen om te laten zien dat hoge kwaliteit mogelijk is. Dat kunnenwe niet blijven volhouden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK