Inholland en UU favoriet bij scholieren

Nieuws | de redactie
23 november 2011 | “Waarom is dat? Dát wil ik weten!” Het ontschiet Inholland-bestuurder Lieteke Van Vucht Tijssen meteen als zij de cijfers ziet over de uitstekende reputatie van Inholland en de UU bij VO-scholieren. De gasthoofdredacteur van ScienceGuide ten voeten uit: zij vraagt steeds door en is niet gauw tevreden.

Van Vucht Tijssen (volgende week spreker op het Nationaal HogerOnderwijs Congres) ‘doet’ nu onderwijsbeleid in het interim-bestuurvan Inholland. Een klus die sommigen als een ‘Himmelfahrtskommando’zouden hebben afgewezen. Zij niet en ze werd er de nummer 2 van deScienceGuide Top 10 van 2011 mee, direct onder Halbe Zijlstra. Voorhaar tijd nu bij Inholland was zij van alles: CvB-lid van deUniversiteit Utrecht, lid van de RvT van de HvA, socioloog,voorzitter van de jury van het Mozaïek-programma voor allochtoonstudiesucces en nog veel meer.

Staat dat er echt allemaal?

Over de cijfers van Qompas en de honderdduizendenprofiel-keuze-scholieren is zij behoorlijk verrast. “Ik heb datstuk drie keer gelezen: ‘staat dat er echt allemaal?’ Je hooptzoiets misschien wel in de moeilijke periode waar wij alshogeschool doorheen moesten gaan en nog gaan. Deze gegevens zijneen geweldige opsteker, voor onze medewerkers en iedereen in dehogeschool.”

Maar direct komt een spervuur van vragen: waarom, hoe, wat….Want dit heeft bestuurlijke en inhoudelijke gevolgen, zegt VanVucht Tijssen.  “Wij stellen op dit moment een nieuweonderwijsnotitie op over de aanpak in onze hogeschool. En wat ikniet wil, is dat de punten die wij daarin afspreken de gunstigeontwikkelingen onder de VO-scholieren zouden bedreigen. Ik wil dusalles weten! Waarom is dat, waar zit het vooral in?”

Hoger onderwijs is gezond

Dat de UU met partners HU en UMCU zo goed scoren onder de ’talenten’ in het VO doet Van Vucht Tijssen niet minder deugd. HetUtrechtse bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Met die bredeblik en decennia HO-ervaring kijkt de gasthoofdredacteur ook aantegen de andere stukken in de Nieuwsbrief. Lachend om haar eigengedrevenheid zegt zij:

“Hoger onderwijs is goed voor een mens. Je zag het in datlaatste SCP-rapport. Je leeft langer, bent langer actief, gaatlanger door met je werk en daardoor blijf je gezonder en draag jemeer en langer bij aan de samenleving en de economie.” En zij kanhet weten , officieel is Lieteke van Vucht Tijssen al jarenAOW’er.

LietekeVanVucht

Lieteke van Vucht Tijssen

Inholland topfavoriet profiel-scholieren

Scholieren die bij hun profielkeuzes actief begeleid worden,ontwikkelen ook een kijk op ‘waar wil ik straks studeren?’. Daarkrijgen Inholland en de UU zeer opbeurende signalen uit. HvA enHogeschool Rotterdam moeten echter scherp opletten, net als deRadboud en Erasmus.

De gebruikers van de Qompas Profielkeuze materialen kunnen inhun digitale keuzedossiers ingaan op wat HBO en WO hen presenterenals toekomstige vervolgroutes. Dat biedt hogeschool en universiteitboeiende, verrassende en soms alarmerende inzichten. Meer dan400.000 jongeren benutten deze digitale begeleidingen voor hetVO.

Niet hype-gevoelig

De Nederlandse scholier is consistent en blijkbaar niet zohype-gevoelig. Voor het vijfde jaar op rij noemen zij Inholland hunfavoriete HO-vervolgstudie instelling. Snelste stijger is deHogeschool Leiden, die in 5 jaar van ‘onvermeld’ naar 9 wist testijgen. Snelste binnenkomer in de top20 is het UMCU, vanuit hetniets op 7.

Daarmee staat het academisch ziekenhuis maar één plaats lagerdan zijn moeder, de UU. Deze zakte van 2 naar 6, na jaren in dehoogste regionen. Forse dalers bij de profielkeuzemakers zijn deHogeschool Rotterdam (van 8 naar 17) en de HvA (van 9 naar 14). DeErasmus Universiteit daalde in enkele jaren van 4 naar 20. DeHaagse Hogeschool rolde helemaal uit die top 20, vanaf plaats12.

De UU kan ondanks de lichte daling nog steeds content zijn. Wantnaast de triomf van het UMCU bij alle profielkeuzes is er de1e plaats voor de UU zelf bij de profielkiezers die alszeer getalenteerd te boek staan op hun scholen. Voor het vierdejaar staat Utrecht daar bovenaan, boven de UvA en de TU Delft.Stijger en enige HBO-instelling in de top10 van detalenten-favorieten is de HU, op 8.

Utrecht kennisstad

Uit de boot vielen bij de groep talenten zowel de RU Nijmegen -die op 7 stond – als de UTwente, die op 8 had gestaan. OokInholland moest in de talentengroep enkele plaatsen laten schietenen viel uit de top10.

Conclusie: Utrecht is de kennisstad voor de getalenteerdeVO-scholieren, met de UU op 1, UMCU op 6 en de HU op 8. Het HBOheeft moeite zich als bestemming voor de gretige student teprofileren. De hogescholen in de Randstad laten een opvallendgemengd beeld zien, met topscores voor Leiden en Inholland enminpunten bij de HHS, HvA en Hogeschool Rotterdam.

U kunt zich nog aanmelden voor het NHOC, het NederlandsHoger Onderwijs Congres! Hoe en wat? Dat vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK