Kamer redt kennis-expats

Nieuws | de redactie
17 november 2011 | Alert en eendrachtig optreden van Kamerleden als ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt heeft voorkomen dat staatssecretaris Weekers de kenniswerkers een poot zou uitdraaien. Diens eigen VVD is opgetogen.

Weekers kwam in het Belastingplan 2012 met een forseversobering van de 30%-regeling, waarin 70% van hetinkomen wordt belast en 30% wordt onbelast. Dezeregeling functioneert voor bijzonder talent om hetsalarisniveau ten opzichte van andere landen te compenseren.De criteria voor de regeling werden voor jonge onderzoekers enandere kenniswerkers echter nu zo scherp gesteld, dat slechts 15%nog in aanmerking zou blijven komen.

Vers bloed voor economie

Een amendement van VVD, CDA, PVV en D66 heeft de liberalebewindsman van Financiën de weg afgesneden met zijn plan. NaastCDA’er Omtzigt hebben de liberaal Huizing, PVV’er van Vliet enlinksliberaal Koolmees hier voor weten te zorgen. VVD’er MatthijsHuizing zegt: “Jonge kenniswerkers zijn vers bloed voor onzeeconomie. Met de 30%-regeling geven we hen een extra argument omvoor Nederland te kiezen. Dit is goed voor onze kennisontwikkelingen dus voor onze economie. Nederland staat te springen om mensenmet hoogwaardige technologische kennis.”

De basisinkomensgrens wordt nu verlaagd en voor jongeonderzoekers nog eens naar €35.000 gebracht. Voor jonge mastersonder de 30 jaar komt een aparte salarisnorm van ruim €26.000.Hiermee wordt het mogelijk wetenschappers en docenten die als expatin ons land willen komen werken eenconcurrerend inkomensniveau te blijven bieden.

Gerezen wenkbrauwen 

De steun vanuit de PVV deed in het Haagse wel enige wenkbrauwenrijzen. De maatregel is immers onmiskenbaar een aansporing voor een<ahref=”/201109/cda-wil-extra-impuls-kennismigratie.aspx” target=”_blank”>bewuste extra toestroom van immigranten naarons kennisland. De VVD reageert opgetogen over de aftocht van deeigen staatssecretaris. HO-woordvoerder Anne-Wil Lucas licht toewaarom: “Universiteiten en kennisinstellingen hebben veel profijtvan de 30%-regeling. Het helpt ons om onmisbare kennis naarNederland te halen en om getalenteerde onderzoekers aan ons land tebinden. Dit is goed nieuws voor de jonge buitenlandse masters,promovendi, wetenschappers en onderzoekers in Nederland, goednieuws voor onze kenniseconomie en goed nieuws voor de BVNederland.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK