Karakter bepaalt studiesucces

Nieuws | de redactie
28 november 2011 | Intelligentie is van minder belang voor het studiesucces van studenten dan doorzettings- en organisatievermogen. Dat concludeert VU-promovendus Rutger Kappe na onderzoek bij Inholland-studenten. Het in kaart brengen van persoonlijkheid en motivatie van studenten is volgens Kappe een must.

“Op basis van iemands profiel kunnen opleidingen specifiekeinterventies ontwikkelen en inzetten. De tijd dat alle studentendezelfde (studieloopbaan) begeleiding krijgen is wat mij betreftvoorbij”, zegt Rutger Kappe die onderwijsinstellingen adviseert omde persoonlijkheden van studenten in kaart te brengen. Niet om opbasis daarvan selectie toe te passen, maar juist om aankaraktereigenschappen gerelateerde vaardigheden te ontwikkelen enstudiesucces zo te vergroten.

De relatie tussen stijl van leren en de daadwerkelijkeprestaties wordt volgens Kappe vaak overdreven. “Veel docenten enstudiebegeleiders hechten veel belang aan leerstijlen, terwijl ookdit onderzoek aantoont dat leerstijlen (onder andere theoreticus,activist, observator) geen relatie hebben tot cijfers enstudieduur. Voor leerstijlen geldt, het schaadt niet, maar baat ookniet.”

Fout in selectie bij werkgevers

Rutger Kappe volgde studenten tot aan het begin van hun werkendecarrière. Zo kwam hij tot de ontdekking dat er iets mis gaat inselectieprocedures van werkgevers. Zij hechten insollicitatiegesprekken vooral waarde aan depersoonlijkheidseigenschap extraversie (waaronder uitbundigheid endurf in nieuwe situaties).

Kappe: “Ik ontdekte dat extraverten over het algemeen een hogerstartsalaris krijgen, maar zij doen het niet beter in hun loopbaan. Werkgevers verliezen dus potentieel goedewerknemers door zich te veel te richten op extraverte kandidaten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK