Kennisbank is ook talentenpool

Nieuws | de redactie
17 november 2011 | Het Nederlands bedrijfsleven heeft grote baat bij de HBO Kennisbank, zowel voor kennisontsluiting als in de zoektocht naar talent. Juist in crisistijden is zo’n verbinding tussen HBO en MKB relevant, aldus MKB-secretaris Gertrud van Erp. “We moeten er ook in onze kring alleen nog meer aandacht op vestigen.”

Van Erp die namens het MKB belast is met deonderwijsportefeuille, ziet een meerwaarde in de Kennisbank op hetgebied van kennisdeling als ook als talentpool. “Je hebt toegangtot hele grote hoeveelheden kennis. Je ontsluit als het ware hetHBO, en dat kan heel nuttig zijn voor werkgevers. We moeten ook inonze kring meer aandacht vestigen op de HBO Kennisbank. Zij weetnamelijk dat het voor bedrijven niet altijd gemakkelijk is om aankennis en innovatie te komen. “De Kennisbank kan daar zeker bijhelpen.”

Op die gebieden biedt de HBO Kennisbank met inmiddels bijna20.000 publicaties echt mogelijkheden. Maar ook als mogelijkheid omjong talent uit het HBO te ontdekken en te werven voor innovatieveMKB-bedrijven, ziet Van Erp kansen. “Juist op het terrein waar jeals bedrijf iemand zou kunnen rekruteren, kan de Kennisbank vanwaarde zijn. We moeten er daarom meer aan doen om dat breed bekendte maken.”

Op dit moment is de HBO Kennisbank volgens Van  Erp nog teweinig onder de aandacht bij de relevante partijen. Dat meer onderde aandacht brengen bij zowel de aanbiedende partij, het HBO, alshet bedrijfsleven moet beiden meer bij elkaar brengen. Op diemanier vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussenonderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven enmaatschappij.

De HBO-Kennisbank is een initiatief vanSURFfoundation en 21 participerende hogescholen. Deze vernieuwdeportal is op 28 juni tijdens de Dag van de Excellentie gelanceerd en geeft bezoekerseenvoudiger toegang tot kennisproducten van hogescholen. De HBOKennisbank ontsluit inmiddels ruim 19.000 lectorale publicaties enafstudeeropdrachten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK