Kunstlector naar Shanghai

Nieuws | de redactie
25 november 2011 | HKU-lector Giep Hagoort, UU-hoogleraar kunst en economie, is uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen op het internationaal congres over de creatieve economie in Shanghai.

De titel van het congres luidt: Global Challenge and TalentDevelopment for the Creative Economy. Het congres, dat op 2, 3en 4 december 2011 in Shanghai (China) wordt gehouden, telt dertiginternationale sprekers uit twintig landen en wordt ondersteunddoor UNCTAD.

Hagoort zal een centrale presentatie geven over cultureelondernemerschap en de wijze waarop in Nederland en Europa daaraaninvulling wordt gegeven, onder andere in het onderwijs. Naast eencentrale lezing zal hij tijdens het congres ook een masterclassgeven over interdisciplinair onderzoek.

Een gotspe

In zijn eigen onderzoek gaat het daarbij om de integratie van dedisciplines kunst, creativiteit, management en economie. Zo schreef op ScienceGuide al eens: “In eenrecente studie van de adhoc commissie Scheepbouwer (januari 2009)wordt een gele kaart aan het sleutelgebied creatieve industrieuitgereikt omdat onder meer deze industrie een centrale regie zoumissen. Iedereen die werkt in het C MKB weet dat zo’n centraleregie weliswaar past in de oude wereld van Kolen en Staal maar ineen creatieve economie een gotspe is. Voor 90% is deze economiekleinschalig en zelfs voor ruim 50% bestaand uit ZZP’ers.

Een centrale regie zou om een enorme bureaucratie vragen dievervolgens elk initiatief doodt. Wat echter nodig is, is om opregionaal niveau allereerst de voorlopers uit het C MKBondersteunen en voorts creatieve bedrijven stimuleren hunverbeeldingskracht in te zetten voor de vereiste innovatie.Typerend voor de creatieve economie is dat innovatie gevoed wordtdoor creativiteit. Innovatie kan het hedentendage niet meer stellenzonder die verbeeldingskracht.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK