Leerstoel voor talent in Twente

Nieuws | de redactie
24 november 2011 | ‘Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek’, zo heet de nieuwe leerstoel die de UTwente deze week ontving. “Wat deze leerstoel bijzonder maakt, is dat het onderzoek verbindt met de onderwijspraktijk, waardoor resultaten ook bruikbaar zijn in de klas”, sprak OCW-minister Van Bijsterveldt.

De leerstoel Talentontwikkeling is aangeboden door diversegemeenten in de regio Twente, samen met onder meer MBO’s, de Kamervan Koophandel en Saxion Hogeschool. De bekenmaking vond plaats ophet ‘University Bussiness Forum’ dat de Europese Commissieorganiseerde op de UTwente. Tijdens die bijeenkomst toonde VanBijsterveldt zich met name enthousiast over de samenwerking tussenonderwijs en overheid.

“Twente zet als regio in op talentontwikkeling, innovatie entechniek, en erkent dat een goed opgeleide beroepsbevolkingdaarvoor een eerste vereiste is. Om dat te bereiken moet hetonderwijs zoveel mogelijk uit talent van leerlingen kunnen halen.Deze leerstoel draagt daar rechtstreeks aan bij.”

Unieke samenwerking

Het doel van de leerstoel ‘Talentontwikkeling, Wetenschap enTechniek’ is aantonen wat het onderwijs en de samenleving te doenstaat om de talenten van jongeren positief te stimuleren. Ditgebeurt via wetenschappelijk onderzoek, netwerkvorming en devertaling van onderzoeksresultaten. De focus ligt daarbij op hetprimair onderwijs-VMBO-MBO én primair- voortgezet-hogeronderwijs.

“De samenwerking tussen de scholen, de lokale overheden en deUniversiteit Twente die samen deze leerstoel initieerden is echtuniek”, stelt Arie van Ommeren die als Voorzitter van de CentraleDirectie van het Bonhoeffer College in Enschede betrokken was bijtotstandkoming van de leerstoel die psychologisch enonderwijskundig onderzoek moet bundelen en uitvoeren. DeUniversiteit Twente hoopt begin 2012 een kandidaat voor deLeerstoel bekend te maken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK