Lieve Rede aan de VU

Nieuws | de redactie
15 november 2011 | Tanja Jadnanasing (PvdA) houdt vol met ‘Voor de Lieve Rede’. Woensdag 16 november voert zij bij de VU debat over het contrast tussen het succes van allochtone jongeren in het HO en het idee van 'mislukte multiculturele samenleving'. “Kunnen angst en wantrouwen worden omgezet in vertrouwen en samenwerking?”

Organisator New Urban Collective licht het komendedebat en het programma als volgt toe:

‘Het politieke klimaat in Nederland wordt de laatste jarengekenmerkt door wantrouwen, angst voor het onbekende en een verhardpolitiek debat. Het Nederland dat bekend stond als baken van detolerantie is verworden tot een land waarin men geen raad weet metde multiculturele realiteit. Culturele en religieuze diversiteitwordt niet langer door een ieder geaccepteerd, integendeel, hetwordt door sommigen gezien als een bedreiging van de samenleving.De multiculturele samenleving volgens sommigen ‘mislukt’.

De realiteit leert ons echter dat de multiculturele samenlevingin werkelijkheid springlevend is. Jongeren van niet-westerseachtergrond vormen 50% van de populatie van de grote steden inNederland en het aantal studenten op Nederlandse hogescholen enuniversiteiten is de afgelopen 10 jaar verdubbeld.

Waar komt de ontevredenheid over de multiculturele samenlevingdan toch vandaan en hoe moeten we hier mee omgaan? Kunnen we deerfenis van geweldloze sociale actie van Gandhi en Martin LutherKing gebruiken om met deze maatschappelijke kwestie om te gaan? Decentrale vraag op deze dag is: Kunnen angst en wantrouwen wordenomgezet in vertrouwen en samenwerking?

Hierover zal op woensdag 16 november op de Vrije Universiteitgedebatteerd worden met Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing,programmamaker Jörgen Raymann, VN-vrouwenvertegenwoordigsterKirsten van den Hul, presentatrice Leila Prnjavoracen en velestudenten van diverse achtergronden.’

Vrije Universiteit (Lokaal KC-07 bij de hoofdingang), 16november 18.00 – 22.00 uur. Gratis voor NUC-leden, €2,50 voorniet-leden. Aanmelden kan hier

Een introductie-youtube-filmpje van Jadnanansing ziet u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK