Mega-radiotelescoop in aantocht

Nieuws | de redactie
25 november 2011 | De grootste radiotelescoop ter wereld is weer een stapje dichterbij. En met Nederlandse hulp. NWO-voorzitter Jos Engelen heeft afgelopen week een internationale overeenkomst voor de oprichting van de SKA Organisation getekend met onder andere China en Australië.

SKA Organisation (Square Kilometre Array) wordt  eenonafhankelijke, not-for-profit organisatie voor de ontwikkeling vande supertelescoop. Met de overeenkomst is een investering van intotaal €69 miljoen euro gemoeid voor de ontwerpfase. In 2016 hooptmen te kunnen beginnen met bouwen. Afgelopen woensdag is NWO metministeries en wetenschapsorganisaties uit Australië, China,Italië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrikaovereengekomen om de SKA Organisation definitief op te richten.

De SKA, die in Zuid-Afrika of Australië komt te staan, moet degrootste radiotelescoop ter wereld worden, bestaande uit duizendenreceptoren. De totale oppervlakte van al deze receptoren zal samenongeveer een vierkante kilometer zijn en met de radiotelescoopkunnen straks de meest fundamentele vragen over het heelalbeantwoord worden. Het is overigens niet de enigemegatelescoop-project waar Nederland zich nadrukkelijk in mengt.Ook de grootste optischetelescoop ter wereld wordt momenteel vervaardigd metNederlandse hulp.

NWO-voorman Jos Engelen is verheugd met de Nederlandse deelnameaan het SKA project. “Nederland heeft traditioneel een sterkepositie in de radioastronomie. De Westerbork telescoop en de nieuwegeneratie telescoop LOFAR zijndaar uitstekende voordbeelden van. SKA bevindt zich pas in deontwikkelingsfase, maar de Nederlandse wetenschap en hetbedrijfsleven plukken er nu al de vruchten van.”

Vanwege de brede toepasbaarheid van de kennis en technologie diemet de ontwikkeling van SKA gepaard gaat, is de nieuweradiotelescoop volgens Engelen ook van toegevoegde waarde voor éénvan de door EL&I aangewezentopsectoren.

“ASTRON (Het Nederlands instituut voor radioastronomie)ontwikkelt kennis over hoogwaardige technologie, onder andere vanICT netwerken tot  software en computermodellen. Het ontwerpen de constructie van SKA leveren interessante uitdagingen op enmogelijkheden voor het bedrijfsleven. SKA sluit hiermee goed aanbij topsector High Tech Systemen en Materialen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK