Minder marathon, meer uitdaging

Nieuws | de redactie
1 november 2011 | De HAN gaat zijn assortiment aan opleidingen en zaken met weinig “toegevoegde waarde voor het onderwijs” kritisch herijken. Zo schrapt de hogeschool haar marathon. Collegevoorzitter Ron Bormans wil de nadruk liever leggen op “het creëren van meer uitdagende studieomgevingen.”

Bormans vindt een dergelijke koerswijziging passen “in dehuidige trend.” Door geld vrij te spelen in minder directe takenvoor het onderwijs ontstaat een conversie van middelen van overheadnaar onderwijs. De reden daarvoor is de behoefte aan concentratieop de meest wezenlijke uitdagingen waar de HAN voor staat.

Niet slecht is niet genoeg

“Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat we goedeaccrediteringen halen, deskundigen ons vaak prijzen, maar studentenons als een gemiddelde hogeschool zien. Dat is niet slecht, maarlang niet goed genoeg,” zegt hij tegen hogeschoolblad Sensor.

“We staan dus aan de vooravond van een paar stevige uitdagingen:het creëren van meer uitdagende studieomgevingen, hoger niveau vantoetsen en beoordelen, excellentie, profilering, bekostiging opbasis van kwaliteit. Dat zullen we allemaal moeten doen met evenveel of minder geld. Met als graadmeter de toegevoegde waarde voorhet onderwijs, zullen we dus keuzes moeten maken die nietgemakkelijk maar wel noodzakelijk zijn.”

“We zullen zorgvuldig moeten kijken naar activiteiten die mindervanzelfsprekend zijn als noodzaak of toegevoegde waarde voor hetonderwijs. We willen een brede, regionale, goed toegankelijkehogeschool zijn. maar de vraag is dan wel of we het bacheloraanbodmoeten handhaven in de huidige vorm. En of alle opleidingen nog welin ons assortiment horen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK