Nieuw toptalent Jonge Akademie

Nieuws | de redactie
24 november 2011 | De KNAW heeft de namen van tien nieuwe, uitmuntende wetenschappers die in maart 2012 de Jonge Akademie komen versterken bekendgemaakt. Onder hen zijn twee wetenschappers van het Amolf-instituut van FOM en twee vooraanstaande neurowetenschappers.

De Jonge Akademie, binnen de KNAW het zelfstandig platform voorjonge topwetenschappers, selecteert haar leden op basis vanwetenschappelijke excellentie, interdisciplinaire aanpak en eenbrede belangstelling voor wetenschapsbeoefening enwetenschapscommunicatie.

Eén van de nieuwe Jonge Akademie-leden is neurowetenschapperAlexander Sack van de Universiteit Maastricht. Sack was begin ditjaar te gast bij het NVAO-congres over onderzoeksmasters in DenHaag. ScienceGuide sprak met hem onder meer over het succes van deonderzoeksmaster ‘Cognitive and Clinical Neuroscience’.

Universiteit met visie

“Ik ben in Maastricht komen werken omdat het een universiteitmet een visie is. De Faculteit der Psychologie enNeurowetenschappen bevat een aantal ‘Principal Investigators’ dieop hun vakgebied wereldberoemd zijn. Het is dus een toponderzoekfaculteit met een top onderzoekinfrastructuur”, was Sack destijdslovend over de Universiteit Maastricht.

Sack is tevens actief betrokken bij de Studienstiftung desDeutschen Volkes, gericht op het samenbrengen van uitmuntendeDuitse studenten met een brede wetenschappelijke interesse. Het iszijn eigen multidisciplinaire visie die Sack nu een plek in deJonge Akademie oplevert. Naast Sack wordt ook neurowetenschapperdr. Jeroen Geurts van de VU lid van de Jonge Akademie.

Het Amolf-instituut van de Stichting Fundamenteel Onderzoek derMaterie (FOM) is goed vertegenwoordigd met twee nieuwe JongeAkademie-leden. Dr. Femius Koenderink en dr. Mirjam Leunissen,beiden natuurkundigen, zijn ook aan de talententak van KNAWtoegevoegd. Koenderink en Leunissen doen onderzoek naarrespectievelijk lichtbundels op nanoschaal en synthetisch DNA.

Jongste vrouwelijke hoogleraar

In de voordracht voor de Jonge Akademie zijn verder onder meertopwetenschappers van de Radboud Universiteit, de UU, TU Delft, TUEindhoven, Universiteit Leiden en de UvA opgenomen. Het jongstenieuwe lid van de Akademie is scheidingstechnologe prof. dr. ir.Maaike Kroon van de TU Eindhoven. De 30-jarige Kroon was eind vorig jaar ook al de jongstevrouwelijke hoogleraar van Nederland.

De CV’s van alle tien de nieuwe leden van de Jonge Akademieleest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK