Nieuwe stap in alternatief donorlevers

Nieuws | de redactie
10 november 2011 | Een gebrek aan donoren kost 10% van de mensen die op de wachtlijst staan voor een lever het leven. Nieuwe behandelingsmethoden zijn dus zeer gewenst. Een op de UU ontdekt activeringsmechanisme om stamcellen sneller te laten groeien biedt mogelijk een belangrijke nieuwe stap.

Baukje Schotanus, dierenarts en werkzaam op de UU, onderzochthet gebruik van leverstamcellen voor de ontwikkeling van nieuwetherapieën bij leverziektes voor mens en dier. Zij ontdekte deactiveringsmechanisme om de groei van de stamcellen tebevorderen.

In een door NWO gesubsidieerd onderzoek wist Schotanusverschillende processen te achterhalen die de stamcellen aanzettentot actieve vermenigvuldiging, verplaatsing naar de plek van debeschadiging en specialisatie tot levercellen. Ze deed dit metbehulp van gen- en eiwitstudies bij leverweefsel van mensen enhonden met leverziekten, maar ook via experimenten met gekweekteleverstamcellen.

Activering stamcellen te laat

De gezonde lever heeft een grote herstelcapaciteit doordatvolwassen levercellen zich gemakkelijk vermenigvuldigen. Bijleverziekten schiet dit herstelmechanisme echter vaak tekort enworden stamcellen in de lever geactiveerd. Deze stamcellenvermenigvuldigen zich dan en kunnen zich specialiseren totvolwaardige levercellen, waardoor de leverfunctie alsnog kanherstellen.

De activatie van de stamcellen komt bij leverziekten echter telaat en in onvoldoende mate op gang. Om levensreddend te kunnenzijn moet dit proces echter veel efficiënter worden. De signalendie Schotanus ontdekte, zijn hierbij een belangrijke stap.Stamceltherapie voor leverziekten wordt eerst in honden getest alsvoorbereiding op de toepassing bij mensen.

Het onderzoek van Schotanus valt binnen het thema ‘RegenerativeMedicine & Stem Cells’ van Utrecht Life Sciences, dat focust opde biologie van stamcellen en klinisch onderzoek gericht op deontwikkeling van nieuwe behandelingen gebaseerd op stamcellen.Utrecht Life Sciences is een samenwerkingsverband tussen deverschillende instellingen en bedrijven die zich in de regioUtrecht bezig houden met life sciences. Baukje Schotanus promoveertop 8 november aan de UU.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK