Nog nooit zoveel studieschuld

Nieuws | de redactie
24 november 2011 | De studieschulden zijn al langer een reden tot zorg in de USA. De ratingsagencies noemen ze zelfs al een nieuwe ‘bubble’. Nieuwste cijfers laten de omvang van deze zorgen zien. In twee jaar is het aantal mensen met een studieschuld dat niet meer aflossen kan met een derde toegenomen.

In de publicatie ‘The State of Young America’ is te zien, datmet name bij alumni van de niet-publieke universiteiten het aantalwanbetalers fors is toegenomen sinds de kredietcrisis. Hunpercentage steeg van 11 naar 15% van de schuldenaren. Bij depublieke instellingen steeg het van 6 naar 7 % en bij deniet-publieke instellingen zonder winstoogmerk van 4 naar 5%.

Totaal studieschuld zelfs hoger dancreditcard-schulden

“As training and education have become essential to finding agood job, college costs have soared and U.S. investment ineducation and job training has declined. For example the maximumPell grant (a federal grant to low income college students) covered69 percent of the average cost of a four-year college in 1980.Today it covers only 34 percent, according to the study.”

“How do students afford college? They borrow, and for the firsttime in our history, total student loan debt is greater than totalcredit card debt. The college graduate begins post-college lifewith an average debt of $24,000,” meldt Demos.

Trendbreuk na Lehman

In een breder perspectief wordt eens te meer zichtbaar hoe grootde druk is die studieschulden leggen op de Amerikaanse economie ende financiële positie van veel burgers. Dat blikt wel uit hethistorische feit, dat voor het eerst is in de geschiedenis dezehoger zijn dan die van alle creditcard-schulden. Hoe is datmogelijk? Die laatste stegen in hoog tempo tot de instorting vanLehman Brothers. Daarna zijn de Amerikanen stevig gaan minderen ophun consumptieve kredieten, mede doordat velen onder druk kwamen testaan door de hypotheeklasten.

Het effect is nu, dat de studieschulden in 2010-11 bijna$920.000.000.000 bedragen en de consumptieve schulden daalden van$1.000.000.000.000 naar zo’n $800.000.000.000. Om een indruk tegeven van d trendmatige groei hierin over de voorbije jaren: in1997-98 bedroeg de studieschuld in totaal zo’n $100.000.000.000,terwijl de creditcard schulden toen al meer dan $500.000.000.000omvatten.

De verschillen in de bevolking zijn opvallend.Aziatisch-Amerikaanse studenten lenen verhoudingsgewijs het minst(54%), de zwarte jongern het meest (80%). “African Americanstudents are more likely to take out student loans, and to graduatewith more debt. Among 2008 bachelor’s degree graduates, 80 percentof African American students borrowed to pay for their education in2008, graduating with an average debt of nearly $29,000. Nearly onein ten undergraduate students leave school with over $40,000 inloans-requiring a typical loan payment of about $460 per month over10 years.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK