Omgang met data onder de loep

Nieuws | de redactie
10 november 2011 | De affaire Stapel dwingt de wetenschap tot zelfreflectie in de omgang met datagegevens. De KNAW heeft besloten een commissie in het leven te roepen die gaat onderzoeken hoe in verschillende disciplines met onderzoeksgegevens wordt omgegaan.

Onder leiding van KNAW-lid prof. dr. mr. Kees Schuyt zal decommissie ‘onderzoeksgegevens in de wetenschap’ de komende zich dekomende maanden bezighouden met:

– De  in verschillende wetenschapsgebieden bestaandepraktijken op het gebied van gegevensverzameling en -verspreidingin kaart brengen

– Nagaan op welke manier onderzoekers en hun werkgevers er voorzorgen dat normen op het gebied van wetenschappelijke integriteitworden nageleefd

– Adviseren hoe, met name jonge, onderzoekers er toe gebrachtkunnen worden om wetenschappelijk integer om te gaan metonderzoeksgegevens.

Begin april verwacht de commissie met resultaten te komen, om inde toekomst controverses als die rond Stapel te voorkomen. De KNAWwees in september al op de risico’s van wetenschappelijke fraude in het psychologisch onderzoek. Decommissie-Schuyt zal nu ook de risico’s in andere wetenschapsveldenonderzoeken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK