Smaaklector aan Stenden

Nieuws | de redactie
21 november 2011 | Waarom zijn sommige voedingsmiddelen en dranken geliefd? En hoe verhoudt gastronomie zich tot grote mondiale vraagstukken? Lector dr. Peter Klosse doet hier op Stenden onderzoek naar en zet een masteropleiding Gastronomie op waarin hij management en gastronomie verbindt.

Het lectoraat Gastronomie is al een tijdje werkzaam binnen hetInternational Hospitaltiy Management op Stenden. Centraal staat denieuwe onderzoeksbenadering op het gebied van smaak en proeven. Ineen interview met ScienceGuide zei Peter Klosse, die op 17november officieel werd geïnstalleerd als lector, daar eerder alover: “Smaak wordt door heel veel mensen beschouwd als ietspersoonlijks, maar het is een feitelijke vaststelling. Smaak is teclassificeren.”

Gastronomie en management verbinden

Gastronomie heeft betrekking op veel onderdelen van hetcurriculum van International Hospitality Management Studies. Omsuccesvol te zijn in hun vak, is het nodig dat studenten vakkundigworden opgeleid en in staat zijn om te zorgen voor een optimalesmaakbeleving voor de gast. Dit is een uitdagende taak die nogveeleisender is in een mondiale context met een veelheid aangerechten en culturen. Het ontwikkelen van kennis die kan verklarenwaarom sommige voedingsmiddelen en dranken wel of niet geliefdzijn, verbindt gastronomie met management.

Voedselproductie en voedselconsumptie zijn belangrijke kwestiesin de samenleving. Gastronomie heeft een directe link met eenverscheidenheid aan mondiale vraagstukken, zoalsvoedselgerelateerde gezondheidsproblemen, voeding enleeftijdsgroepen, industrialisatie, de groei van dewereldbevolking, ethische en milieuaspecten.

Nieuwe master

Het lectoraat gaat onder andere onderzoek initiëren encoördineren. De resultaten zullen worden toegepast in de praktijken helpen om educatieve programma’s en de professionalisering vanhet onderwijs op het gebied van gastronomie een impuls tegeven.

Klosse is volgens Stenden de aangewezen persoon om hier leidingaan te geven. Hij is nauw met de praktijk verbonden met zijn hotelen restaurant De Echoput en de Academie voor Gastronomie, die onderandere verantwoordelijk is voor de training van de sommeliers inNederland.

Voor Stenden gaat Klosse onder meer een MasteropleidingGastronomy ontwikkelen waarmee de Friese hogeschool zich wilonderscheiden van het huidige aanbod aangastronomieopleidingen. “Op dit moment zijn er op dehotelscholen alleen maar masters op het gebied van management. Nukomt er dus een master die daadwerkelijk vakinhoudelijk is en datis een enorme stap vooruit.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK