Stapel-debat gaat door

Nieuws | de redactie
28 november 2011 | De fraudezaak rond Diederik Stapel blijft de politiek bezighouden. Kamerleden Tanja Jadnanansing en Jasper van Dijk drongen in Kamervragen aan op naleving van de Verklaring van Wetenschappelijke Onafhankelijkheid. Van Dijk noemt het “teleurstellend dat Zijlstra dit niet wil overnemen.”

In reactie op de Kamervragen van de Onderwijswoordvoerders vanPvdA en SP stelde OCW-staatssecretaris Halbe Zijlstra zich tekunnen vinden in de aanbevelingen uit het rapport van de CommissieLevelt dat de UvT heeft laten uitvoeren. “Ikben in dit verband verheugd over de voortvarendheid waarmee dewetenschappelijke gemeenschap omgaat met de door de CommissieLevelt geconstateerde schending van de wetenschappelijkeintegriteit.”

Teveel administratieve lasten

SP-kamerlid Jasper van Dijk juicht de door KNAW en VSNU geplande maatregelen om dewetenschappelijk integriteit te waarborgen toe, maar hekelt deterughoudendheid van de staatssecretaris om aanbeveling van deKNAW tot een Verklaring van Wetenschappelijke Onafhankelijkheid uithet rapport ‘Wetenschap op bestelling’ aan te nemen.

“Organisaties (bedrijven en overheden) die onderzoek laten doen,dienen de Verklaring van Wetenschappelijke Onafhankelijkheid van deKNAW te ondertekenen. Daarin staan criteria voor onafhankelijk entransparant onderzoek. Het is teleurstellend dat Zijlstra dit nietwil overnemen (omdat het “teveel administratieve lasten” met zichmee zou brengen). Ik zal hier bij de begroting volgende weekwoensdag een motie over indienen”, zegt Van Dijk tegenScienceGuide.

VSNU in debat

Ook in academische kring wordt de discussie rondwetenschappelijke onafhankelijkheid volop gevoerd. De VSNU heeftaangekondigd samen met de rectores magnifici van universiteiten tekijken of de code wetenschapsbeoefening moet worden herzien.Bovendien zal op 8 december het VSNU-café in het teken staan vanwetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid.

Op het VSNU-café van 8 december zijn naast Jasper van Dijk ondermeer prof. dr. Kees Schuyt, van de Commissie Wetenschap, Ethiek enIntegriteit van de KNAW, Dr. Barend Vermeulen van het RathenauInstituut, Oud-rector van de TU-Delft prof. dr. ir. Jacob Fokkemaen prof. dr. Wiek van Gilst van het Nederlands Hart Instituut tegast als spreker. Aanmelden voor het VSNU-café kan hier.

Het antwoord van staatssecretaris Zijlstra op de Kamervragen vanJadnanansing en Van Dijk leest u hier

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK