Taalachterstand helpen doorbreken

Nieuws | de redactie
1 november 2011 | De overgang van onderbouw naar middenbouw is voor veel kinderen ingrijpend. Voor kinderen met een taalachterstand des te meer. Wetenschappers van de UU hebben samen met Europese collega’s onderwijsmodules ontwikkeld om leerkrachten goed voor deze overgangsfase uit te rusten.

De onderwijsmodules maken deel uit van het Europese project’Transitions and Multiligualism’ (TRAM). Met de nieuwetrainingsmodules kunnen leerkrachten de didactische vaardighedenontwikkelen die ze nodig hebben om tweetalige kinderen hierbij goedte begeleiden.

Tweetaligheid schuld toeschuiven

Een goed begrip van de taal is vanaf groep 3 essentieel:kinderen moeten dan bijvoorbeeld uitleg of opdrachten zonder hulpkunnen begrijpen. Voor tweetalige kinderen vergt dit vaak extrainspanningen: ze moeten niet alleen alle nieuwe lesstof verwerken,maar ook een taalachterstand overwinnen.

Wanneer het niet goed gaat op school met deze kinderen, krijgthun tweetalige achtergrond vaak de schuld. Daarom leren deleerkrachten met de nieuwe modules onder andere om onderscheid temaken tussen problemen die kunnen wijzen op een taalstoornis (zoalsdyslexie) en situaties die normaal zijn in de tweetaligeontwikkeling van een kind. Ook gaan de modules over verschillen inde ontwikkeling van eentalige en meertalige kinderen, omgaan metdiversiteit in de klas, omgaan met ‘verlegen’ kinderen, en decommunicatie met meertalige of anderstalige ouders.

Vijf jaar extra leren

Voor een kind dat een tweede taal leert, duurt het ongeveer vijfjaar voordat het in deze taal hetzelfde niveau heeft bereikt alseen eentalig kind. Dat vereist extra inspanning, maar heeft daarnagrote voordelen: tweetalige kinderen kunnen zich niet alleen inmeerdere talen uiten, ze hebben ook kennis van twee culturen enzijn zich bewuster van zichzelf en hun eigen gedachten ten opzichtevan anderen, zo blijkt uit onderzoek.

In het TRAM-project werken wetenschappers uit verschillendelanden en verschillende disciplines samen, te wetentaalwetenschappers, didactici en psychologen. Het project is eenonderdeel van het Life Long Learning Programme, gefinancierd doorde Europese Commissie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK