Topman OCW naar Inholland

Nieuws | de redactie
18 november 2011 | Hij stond al op 8 in de ScienceGuide Top 10. De informateur voor de bestuurscrisis aan de UvA-HvA gaat nu ook Inholland helpen besturen. De voormalig SG van OCW, Koos van der Steenhoven, wordt een van de leden van de nieuwe Raad van Toezicht van de hogeschool.

Sinds 2010 is hij directeur van ABD TOP Consultants. ABD TOPConsultants is de consultancy- en interim-managementgroep diebinnen de Rijksoverheid op het hoogste niveau voorziet in debehoefte aan interim-management en advies. Van der Steenhovenbrengt een rijke en brede ervaring binnen voor het bestuurlijkewerk en het toezicht van Inholland en de perikelen van het HBO.

Haven, cultuur, OCW

Hij was niet alleen topambtenaar in Den Haag, maar ook leraarmaatschappijleer en in het havenbedrijf Rotterdam actief alsdirecteur haveninnovaties. Politiek en bestuurlijk is zijn relatiemet het onderwijs sterk geworden door de overgang  van de Cvan het oude WVC naar het nieuwe OCW. Hij werd toen vantopambtenaar van het welzijn-en-cultuur ministerie de hoogsteambtenaar van het onderwijsdepartement nieuwe stijl. Zijnachtergrond komt sterk overeen met die van de collegevoorzitter vanInholland, Doekle  Terpstra. Beide behoren tot de meervooruitstrevend-protestante groeperingen binnen het CDA.

De andere leden van de nieuwe RvT zijn eveneens ‘zware lieden’.Opvallend is dat de financiële man die Terpstra in de crisisfasevanuit de VU kwam bijstaan nu de overstap maakt van het interim-CvBnaar de RvT. Kees Rutten heeft het voorbije jaar de aanzienlijkefinanciële problematiek van de hogeschool fors aangepakt. Zo zorgdehij ervoor dat een voorziene bouwinvestering aan de Zuidas inAmsterdam van zo’n €150 mln uit de boeken werd geschrapt envervangen werd door een opzet waarin Inholland eenzelfde volume kangaan huren voor zo’n €10 mln.

Toch weer Nyenrode bij Inholland

Tevens komt Margo Andriessen in de RvT, een zeer ervarenHO-bestuurder. Ze was lid van het College van Bestuur van deRijksuniversiteit Groningen en voorzitter van het College vanBestuur van de Hogeschool van Amsterdam.

Pikant is – vanuit de recente historie van Inholland – debenoeming van prof. Lidewey van der Sluis in de toezichtsraad. Zijis een bekende hoogleraar op het terrein van hoogleraar strategieen management . Haar leerstoel is Strategisch Talent Management aanNyenrode Business Universiteit. Die universiteit is een tijdjeeigendom geweest van Inholland tijdens de fasevan strategische expansie van de hogeschool. Ondercollegevoorzitter Geert Dales is dat bezit afgestoten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK