Topsectorenbeleid vereist centrale sturing

Nieuws | de redactie
16 november 2011 | Het topsectorenbeleid staat of valt bij een goede duurzame samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap. Dat stelt Cees Oudshoorn, directeur beleid van VNO-NCW. “De overheid kan daarbij geweldig helpen door de funding van deze partnerships ook vanuit één hand te regisseren.“

In een column op de site van VNO-NCW hekelt Oudshoornhet Europees pessimisme ten aanzien van de innovatie en economischegroei. “In de EU lijken vandaag de dag niet meer investeren,groeien en innoveren centraal te staan maar het verdelen vanfinancieel ongerief. Hoe anders was dat nog in Lissabon maart 2000aan de vooravond van de invoering van de euro.”

Doorwerken aan de versteviging van de economie is volgensOudshoorn het middel om de huidige Eurocrisis te weerstaan. Hettopsectorenbeleid vormt daartoe de sleutel, zo ziet deVNO-bestuurder. “Het nieuwe bedrijfslevenbeleid richt zich op hetscheppen van gunstige voorwaarden voor een innovatief bedrijfslevenen doet dat specifiek voor 10 topsectoren. Ik ben een warmpleitbezorgers van dit nieuwe beleid.”

Om dit beleid ook daadwerkelijk succesvol te laten zijn is hetvolgens Oudshoorn van belang dat de overheidsfinanciering ookcentraal gestuurd wordt. “Niet meer al die potjes vanuit eenveelheid aan departementen en instanties, maar éénfundingorganisatie met als exclusieve taak om die duurzamesamenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven in detopsectoren tot stand te brengen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK