Universiteit baat bij hogeschool

Nieuws | de redactie
7 november 2011 | Universiteiten moeten uit hun ivoren toren en met het HBO de nieuwe doelgroepen veroveren en de nieuwe uitdagingen van het HO aangaan. Dat advies van de OECD hebben UvA en HvA economen opgepakt.

“Vocational and the university sectors can collaborate throughupdating and upgrading workers’ skills in firms, sharing businesslinks for apprenticeships and internships, establishing dualprogrammes with the business sector. A very good example of this isthe area of lifelong learning.”

“Lifelong learning does not fit well with a system based onbarriers and divisions. Learners need to move from one sector toanother in different moments of their life and tertiary educationsystems don’t always allow that,” zegt OECD-onderzoeker OscarValiente in een stuk op het nieuwe ScienceGuideEU. Zijn organisatieis momentel bezig aan het rapport ‘Collaboration between Vocationaland University Education: Building Partnerships for RegionalDevelopment’, dat gaat over die ivoren torens en hun slopen van deobstakels.

HBO en WO in Amsterdam actief

Bij de UvA en HvA is men daar inmiddels mee bezig. Bij deeconomen trekken de hogschool en universiteit nadrukkelijker samenop en beide hebben daar bat bij voor de eigen taak en profilering.Docentschap in het HBO biedt de universiteit de mogelijkheidtalentvolle studenten na hun studie vast te houden, omdat het hendan mogelijk wordt tegelijkertijd te werken aan hunonderzoek. 

Dat leidt vervolgens tot promoties aan de universiteit enversterkt de academische input in het docentschap van het HBO. Deeerste UvA-onderzoeker heeft zo inmiddels een aanstelling bijde HvA.

Doorstroom HBO-student én docent 

De hogeschool wil tevens de doorstroom naar de UvAbevorderen, onder meer met een nieuw, speciaal programma voorstudenten van het Domein Economie & Management omaansluitend op de HBO-studie verer te kunnen in demaster Business Studie aan de Amsterdam Business School.

Deze aanpak helpt ook de kwaliteitsversterking van deHvA-docenten. In 2014 is het beleidsdoel dat vanhen  dan 75% een master heeft afgerond. Nu heeftiets meer dan vijftig procent dee graad. Als een HBO-docentvoor deze upgrading van HvA-UvA niet in aanmerking komtvoor de nieuwe lerarenbeurs van OCW, krijgtdeze 10% korting op het collegegeld bij de instelling.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK