Utrecht en Eindhoven werken samenwerking uit

Nieuws | de redactie
1 november 2011 | De strategische alliantie die de UU en de TU Eindhoven begin dit jaar sloten, krijgt verder gezicht. De partners gaan €3,25 miljoen investeren in drie grote projecten rond duurzame energie, medische beeldverwerking en regeneratieve geneeskunde.

In de drie projecten ligt de focus op een complementairesamenwerking tussen de UU, het UMC en de TU/e in onderzoek,onderwijs en kennisvalorisatie. Daarnaast moet deconcurrentiepositie van de organisaties en de regio’s met hetpreferred partnership worden versterkt. “Dat is ook eenantwoord op Veerman,” zei collegevoorzitter Yvonne van Rooy overhaar plannen op dit punt tegen ScienceGuide. “Door detechnologische kracht van de TU/e te verbinden aan het sterkeonderzoek van de UU en het UMC op het gebied van de life sciencesen duurzaamheid, vormen we samen een unieke combinatie.”

In lijn met OCW en ELI

Arno Peels, voorzitter van de TU/e toont zich enthousiast overde mogelijkheden die de in januari geïnitieerde samenwerking biedt. “Op het moment dat jenauwer met elkaar verbonden bent, kun je in elkaars keuken kijken.Dat is iets moois. Utrecht kent goede studierendementen en wijzouden elementen kunnen overnemen,” meldt hij bij DUB.

De samenwerking is in lijn met de Strategische Agenda van HalbeZijlstra om instellingen meer te laten profileren en de goudendriehoek van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in sterkeresamenhang met elkaar te laten functioneren. Bovendien wordt ingezetop de topsectoren Energie en Life Sciences die het ministerie vanEL&I heeft aangewezen.

In het kader van duurzame energie wordt een innovatief enexcellent onderzoeksprogramma ingericht dat zich gaat richten op de realisatie van solar fuels. In het project is zowelruimte voor fundamentele onderzoeksvragen als aandacht voor demogelijkheden voor nieuwe technologie.

In de geneeskunde gaan de drie partijen zich richten op deverbetering van MRI-scans als instrument in klinische diagnostieken biomedisch onderzoek. Daarnaast wordt ingezet op deregeneratieve geneeskunde, die zich richt op het lichaamseigenherstel van beschadigde organen en weefsels. Het aantrekken vanwetenschappelijk toptalent en de ontwikkeling van nieuwetechnologieën moet deze projecten naar een hoger plan tillen.

Toegang tot elkaars scienceparken

Het preferred partnership tussen de UU, UMC en TU/ebiedt de universiteiten meer toegang tot elkaars scienceparken: hetfundamentele onderzoek (UU), en het klinisch onderzoek enpatiëntenzorg (UMC Utrecht) enerzijds en de technologie entoepassingen van wetenschappelijke concepten (TU/e) anderzijds.

De partners investeren in gezamenlijk onderzoek, realiserendeeltijdaanstellingen over en weer voor hoogleraren en bieden alhun studenten toegang tot hun onderwijs. Ook zal gezamenlijk eennieuwe master op het gebied van biomedische technologie wordenontwikkeld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK