UvA-professor president van België?

Nieuws | de redactie
15 november 2011 | Midden in de crisis en moeizame staatshervorming viert België Koningsdag. De Standaard vraagt zich wel af wie na koning Albert en herziening van de grondwet president zou kunnen worden. Verrassend groot is de steun voor een hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Is het het Mario Monti en Angela Merkel effect? Alom in Europalijken bedachtzame, scherp analyserende en razend knappehoogleraren en vogue om landen uit de modder te trekken. Geenegomane selfkickers meer à la Silvio Berlusconi of NicolasSarkozy, maar precieze rekenaars die een hardnekkige rustuitstralen zijn de lievelingen van het Europese publiek geworden,zo lijkt het.

Noch Guy, noch Herman na Albert?

De peiling van de kwaliteitskrant De Standaard laat dit nu ookin Vlaanderen zien. Hoewel een tikje impertinent naat Koning AlbertII op deze Koningsdag heeft men gevraagd naar de beste denkbarepresident. En bovenaan prijkt noch de eloquente liberaal GuyVerhofstadt, noch EU-president en haikudichter Herman vanRompuy.

Ruim 25% van de Vlamingen zou UvA-hoogleraar Frank Vandenbrouckeeen uitstekende president vinden. Hij past helemaal in hetMonti/Merkel profiel. Vandenbroucke gold lange tijd als de’intellectuele voorman’ van de EU-onderwijsministers. Zijn rol alsvoorzitter van de ´Bologna´ vervolgconferentie in Leuvenonderstreepte dit. (Lees hier zijn interview met ScienceGuide aanhet slot daarvan.)  Ook in de Belgische politiek was hij eenvan de scherpste analytici en rekenmeesters. Voor koning Albertmoest hij in het diepste geheim een financieel compromis uitwerkentussen de botsende landsdelen, bijvoorbeeld.

Na vele functies in nationale en Vlaamse politiekekringen besloot Vandenbroucke, die ook in Oxford alsonderzoeker heeft gewerkt, recent vooral verder te gaan alswetenschapper. Hij geeft daarom zijn zetel in de Senaat in Brusselop. Momenteel bekleedt hij onder meer de Den Uyl leerstoel  aan de Universiteit vanAmsterdam en onderzoekt daar de ontwikkeling van het sociaal beleidin Europa.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK