Vier onderzoeksprofielen voor UU

Nieuws | de redactie
29 november 2011 | De UU zet de komende jaren in op de onderzoeksprofielen Life Sciences, Duurzaamheid, Instituties en Jeugd en Identiteit. Onderzoek dat niet in het profiel past wordt afgebouwd of elders ondergebracht. Dat valt te lezen in het ‘Profiel Universiteit Utrecht’.

De Universiteit Utrecht behandelt de komende weken intern hetconcept voor de komende tien jaar onderwijs en onderzoek. Daarbijworden, naar aanleiding van het hoofdlijnenakkoord dat de VSNU enOCW hebben gesloten, scherpe profielkeuzes gemaakt.

In lijn met topsectoren

De profielkeuzes die de UU maakt, sluiten in grote lijnen aan ophet topsectorenbeleid van EL&I. Met name de profielen LifeSciences, Duurzaamheid en Jeugd en Identiteit moeten in hetonderzoek scherp gericht zijn op onder meer Agro en Food, LifeSciences & Health en de topsector Creatieve Industrie.

Onderzoek dat niet past in deze profielen wordt door de UU dekomende jaren niet meer van extra investeringen voorzien en waarmogelijk wordt onderzoek ondergebracht bij anderekennisinstellingen. Strategische allianties in Nederland (TU/e enUvA) en in de EU moeten hierin onder andere kunnen voorzien.

Onderwijsdifferentiatie

Ook op het gebied van onderwijs zijn strategische veranderingenaangekondigd. Zo worden kleine opleidingen en programma’s afgebouwden nieuwe programma’s gerealiseerd die aansluiten op de vraag vanstudent en maatschappij. Ook wil de UU matchingsgesprekken ofselectie voor nieuwe studenten gaan invoeren.

Daarnaast stelt het document dat de UU collegegelddifferentiatiezal omarmen. Dure opleidingen gaan meer kosten voor studenten,waarmee wordt afgeweken van het nu geldende wettelijk collegegelddat voor alle opleidingen wordt gehanteerd.

De profileringsplannen van het College van Bestuur zijn totstand gekomen na overleg met de Raad van Toezicht, medewerkers enstudenten. Na overleg met de universiteitsraad, moeten de plannenuiteindelijk worden meegenomen in het Strategisch Plan dat de UU in2012 zal presenteren.

Het ‘Profiel Universiteit Utrecht’ is hier via de site van DUB te lezen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK