Weer sneller dan licht?

Nieuws | de redactie
18 november 2011 | Wetenschappers van het OPERA-experiment CERN hebben voor de tweede keer een neutrino waargenomen die sneller dan het licht gaat. “Als deze meting daadwerkelijk bevestigd wordt, zullen we wellicht ons beeld van de fysica moeten herzien”, stelt CERN-directeur Sergio Bertolucci.

Het is de tweede keer dat er in de deeltjesversneller vanhet CERN een neutrino wordt waargenomen die sneller dan het lichtgaat. Hoewel de wetenschappers achter het OPERA-experiment nogsteeds rekening houden met meetonnauwkeurigheden, is de nieuwewaarneming toch als een grote verrassing aangekomen.

“Na vele maanden van studie en cross checks hebben wevooralsnog geen instrumenteel effect gevonden dat het meetresultaatzou kunnen verklaren. De wetenschappers van OPERA zullen hunstudies voortzetten en we kijken uit naar onafhankelijke metingenom de aard en betekenis van deze meting volledig te kunnenbeoordelen”, laat OPERA-woordvoerder Antonio Ereditato van deUniverseit van Bern weten.

Als de metingen daadwerkelijk blijken te kloppen zijn degevolgen voor de fysica, volgens Ereditato, niet te overzien. “Demogelijke impact op de wetenschap is te groot om direct conclusieste trekken of natuurkundige interpretaties. Mijn eerste reactie isdat de neutrino ons nog steeds verrast met zijn geheimen.”

UPDATE: Bovenstaande reacties van Ereditato enBertolucci zijn reeds bij de eerste waarnemingen gemaakt. Het CERNlaat in een update van het eerdere persbericht weten dat uit nieuwemetingen blijkt dat de in september waargenomen snelheid vooralsnoglijkt te kloppen.

“Deze test bevestigt de nauwkeurigheid van OPERA’stijdsmetingen, waarbij één potentiele bron voor een systeemfoutbuitenspel wordt gezet. De nieuwe metingen veranderen niet deeerste conclusies. Niettemin behoeft de geobserveerde afwijking inde ’time of flight’ van de neutrino van CERN naar San Grasso nogsteeds verdere controle en onafhankelijke meting voordat deze kanworden afgewezen of bevestigd.”

U leest het volledige persbericht en de aanvullende opmerkingenvan het CERN hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK