Aanpak lerarentekort onvoldoende

Nieuws | de redactie
22 december 2011 | In 2016 loopt het lerarentekort op tot 4.300. Alternatieve opleidingsroutes als de educatieve minor en zij-instroomtrajecten vormen onvoldoende oplossing voor dit tekort, zo blijkt uit onderzoek van CAOP Research. Met name de tekorten bij bèta en talen blijven daardoor hardnekkig.

Nieuwe leraren, die via alternatieve opleidingsroutes hetvoortgezet onderwijs instromen, zijn vaak niet opgeleid voor vakkenmet een lerarentekort. Zij-instromers vormen daarop eenuitzondering en geven eerder les in een exact vak of in eentaal.

De totale instroom via alternatieve opleidingsroutes lost hetlerarentekort echter niet op. Dat blijkt uit de ‘Monitoralternatieve instroom in de sector voortgezet onderwijs’ die opverzoek van de sociale partners voortgezet onderwijs door CAOPResearch uit Den Haag is uitgevoerd.

Niet alle vacatures ingevuld

Vanwege het verwachte lerarentekort oplopend tot 4.300 fulltimebanen in 2016 is gekeken of de alternatieve opleidingsroutes ooktot meer en goedopgeleide leraren leiden. Ongeveer 1.500 nieuwebevoegde leraren zijn in 2009 via alternatieve opleidingsroutes hetonderwijs ingegaan. Dat is onvoldoende om alle vacatures op tevullen.

Voorbeelden van deze routes zijn: zij-instroomtrajecten,kopopleidingen en educatieve minors. Ook studenten die eenpersoonlijk assistent van de leraar (PAL) zijn geweest, kiezen welvoor het leraarsberoep. Verder vissen scholen uit eigen vijver ofworden pabogediplomeerden opgeleid tot tweedegraads docent.

Tekortvakken promoten en vissen uit eigenvijver

In vergelijking met de kwaliteit van de alternatieve instroomzijn de ervaringen met de instroom vanuit de regulierelerarenopleidingen en eigen vijver positiever. Scholen denken ookvacatures met zij-instromers in te vullen. Ze zijn vaak directinzetbaar op tekortvakken en brengen praktijkervaring mee. Onderhen zijn wel leraren die in de ogen van scholen hun didactischevaardigheden nog kunnen verbeteren. Ook denken scholen dat meerPAL-ers voor het onderwijs gaan kiezen.

In het rapport staan tevens aanbevelingen zoals het promoten vande studies in tekortvakken aan de reguliere opleidingen, dekopopleiding en van de HBO-master. Ook het sterker vissen uit eigenvijver wordt geadviseerd. Verder hebben leraren vanuit dealternatieve opleidingsroutes extra begeleiding nodig.Zij-instromers en herintreders op didactisch vlak. Leraren met eenduale opleidings- of pabo-achtergrond op het gebied vanvakkennis.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK