Actie voor toetsing HBO vertraagd

Nieuws | de redactie
19 december 2011 | Het HBO zit niet te wachten op centrale examens, ondanks Den Haag. De hogescholen Leiden, Zuyd en Hanzehogeschool pakken het anders aan. Zij ontwikkelen samen voortgangstoetsen voor medische opleidingen. Gebrek aan steun door OCW staat de concrete uitwerking in de weg.

De HBO-raad installeerde begin december een speciale commissie die alternatieven voor de centraletoetsing moet onderzoeken. De medische opleidingen in Leiden,Groningen en Zuid-Limburg zien vanuit hun inhoud en borging vankwaliteit wel voordelen in centraal gecoördineerde toetsing.

Dit samen organiseren geeft hen namelijk mogelijkheden om devergelijkbaarheid van opleidingen te vergroten. Om dit terealiseren is al in 2010  een verzoek bij OCW ingediend om eenpilot hiertoe te ondersteunen.

Tot op heden is dit verzoek niet ingewilligd, zo blijkt uitantwoord op Kamervragen van Tanja Jadnanansing (PvdA) en Anne WilLucas (VVD). Volgens staatsecretaris Zijlstra moest eerst hetonderzoek van de Onderwijsinspectie naar alternatieveafstudeertrajecten afgewacht worden. “Hiervoor heb ik inmiddelsvoor de jaren 2012 tot 2015 in totaal €8 miljoen beschikbaargesteld. Hierbij is mijn streven dat deze (beperkte) middelen opduurzame en effectieve wijze worden ingezet, voortbouwend op algeboekte resultaten.”

In de aanvraag uit 2010 van Hanze, Zuyd en Leiden is om €1,4miljoen van OCW gevraagd. Een bedrag waar vooralsnog geenuitsluitsel over is gegeven. Zijlstra geeft niettemin aan dat “deinstelling niets in de weg staat het plan zelfstandig op te pakkenzoals dat in het verleden is gebeurd bij vijf medische faculteitenverbonden aan universiteiten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK