Avans.nl moet in het nieuw

Nieuws | de redactie
5 december 2011 | Avans Hogeschool gaat haar website vernieuwen en roept studenten actief op mee te denken over de inhoud. Aanleiding is het recente onderzoek van Strategy on Demand en ScienceGuide waarin Avans.nl erg slecht scoorde op techniek, interactiviteit en vormgeving.

“Alleen de website van de Gerrit Rietveld Academie staat noglager”, treurt de redactie van Punt, deHogeschoolkrant van Avans. En dus moet er iets gaan veranderen. Op15 december vindt een bijeenkomst plaats waarin de belangrijksteeisen en wensen voor een nieuwe website in kaart zullen wordengebracht. Input van studenten is daarbij nadrukkelijk gewenst.

Eind juni kwam de website van Avans als één van de slechtstewebsites in het hoger onderwijs uit de bus bij de jaarlijkse benchmark die ScienceGuide en Strategy onDemand laten uitvoeren onder alle websites in het HBO en WO.Vijftig studenten en een expertteam hebben de websites getest opinhoud, bereikbaarheid, vormgeving, interactiviteit entechniek.

Met name op het gebied van techniek, interactiviteit envormgeving laat de huidige website van Avans te wensen over. Opdeze aspecten krijgt de Hogeschoolsite scores van respectievelijk55%, 41% en 34% waarmee het de op één na slechtste site uit hetNederlandse hoger onderwijs is. Om de interactiviteit direct tebevorderen roep Punt daarom haar  lezers op mee te denken overhoe de nieuwe website er uit moet zien.

De resultaten van de benchmark leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK