Geen akkoord HBO-OCW, maar…

Nieuws | de redactie
5 december 2011 | Staatssecretaris Zijlstra was in de Tweede Kamer een gelukkig man. Hij kondigde een hoofdlijnenakkoord over ‘Veerman’ aan met het HBO. Alleen wist het HBO dat zelf nog niet.

Wat gebeurde op 1 december nu echt? Binnen het HBO is deaarzeling en verdeeldheid over de uitvoering van Veerman enZijlstra’s agenda groot. Bekostiging naar ‘prestaties’ en’kwaliteit’ wordt door sommigen omwille van perverse effectenafgewezen.

Opbeurende staatssecretaris

Fontys-voorzitter en HBO-raad-bestuurslid Marcel Wintels ridiculiseerde zulkefinancieringsgedachten zelfs een tikje met behulp van ‘zijn’ lectorvan het jaar 2011. HAN-voorzitter Ron Bormans – ook HBO-raad-bestuurder – poogdeliever een uitweg te bevorderen via ‘voorwaardelijkefinanciering.’

Donderdag 1 december trachtte de HBO-raad een gezamenlijkeopstelling te bereiken tijdens een algemene ledenvergadering. Aanhet eind daarvan kreeg het bestuur mandaat om aan de hand van eennotitie over hoofdlijnen tot een compromis met OCW te komen. Ditvernam de verheugde staatssecretaris van voorzitter Guusje terHorst en hij deed vervolgens zijn best ook de Kamer daarmee op tebeuren.

Blijkbaar wilde OCW laten zien dat er echt vooruitgang gemaaktwordt. Want het oogmerk was dat voor 1 januari met de koepelshoofdlijnakkoorden zouden liggen. Voorlopig lag er ook voor deKamer nog niets. Het ongeduld met de koepels zou daar snel kunnenoverslaan op Zijlstra zelf en dat moest voorkomen worden. Tevensmoest een weg terug voor het verdeeld HBO afgesneden worden,vermoedelijk.

Hoofdlijnenakkoord eind van de week

ScienceGuide verneemt dat er vooralsnog geen werkelijkhoofdlijnenakkoord is. Er is de intentie er deze ambtelijk ‘uit tekomen’. Men hoopt vurig dat de medewerkers die goede bedoelingen inconcrete documenten met afspraken kunnen gieten. Deze zouden dankomende week gestalte krijgen en door bewindsman enHBO-raad-bestuur afgekaart en vastgesteld kunnen worden.

Onderdelen zijn wel al duidelijk. Zo is de commissie-Bruijn die het cruciale thema van deexamen-validering moet uitdiepen en ontwarren een feit. Ook ishelder dat bij de universiteiten de eensgezindheid groter lijkt.Maar de VSNU zou niet eerder dan het HBO tot finale afhandeling metOCW willen komen, om niet verrast te worden door (financiële)concessies aan de hogescholen om hen op de valreep nog over destreep te trekken.

Alle partijen houden dus hun kaarten zo lang mogelijk tegen deborst. En waar zijn eigenlijk de studenten, die in het voorjaar van2010 door de koepels nog zo nadrukkelijk betrokken werden bij degezamenlijk opstelling namens iedereen in het HO om Veerman toe tejuichen? Is hun inbreng nu minder gewenst?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK