Gezond gamen

Nieuws | de redactie
7 december 2011 | Agressie, overgewicht, lusteloosheid, slaapproblemen en asociaal gedrag. Het zou allemaal te maken hebben met gamen. VU en TNO onderzoeken zulke effecten bij actieve computergames. Kan gamen de gezondheid van jongeren ook positief beïnvloeden?

Actieve leefstijl dankzij games?

De Nederlandse jeugd wordt steeds dikker en beweegt te weinig.De nieuwe generatie computergames waarbij spelers moeten bewegen,de zogenaamde actieve games, kunnen mogelijk bijdragen aan eenactievere leefstijl. Jongeren horen niet graag dat ze elke dag eenuur moeten bewegen en dat ze niet te lang achter de computer mogen.Een leuke game spelen sluit veel meer aan bij de belevingswereldvan jongeren. De onderzoekers willen de interesse van jongeren ingames inzetten om te laten zien dat bewegen leuk is.

In het MyGame onderzoek volgen de wetenschappers driehonderdjongeren en hun gezin gedurende tien maanden. Het onderzoek wordtuitgevoerd in Amsterdam, Leiden, Amersfoort en Breda insamenwerking met de lokale GGD-en. Deelnemers aan het onderzoekkrijgen gratis een PlayStation®Move pakket met daarbijverschillende nieuwe games. De helft van de deelnemers krijgt dezebij aanvang van de studie, de andere helft na ongeveer eenjaar.

Via online vragenlijsten en lichaamsmetingen krijgen deonderzoekers informatie over het gedrag en de lichamelijkeeigenschappen van de gamende jongeren en hun gezinnen. Hetonderzoek start in januari 2012, de eerste resultaten worden medio2013 verwacht. Meer informatie over het onderzoek en de voorwaardenom deel te nemen zijn te vinden op de website van hetonderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK