Google investeert in talent

Nieuws | de redactie
14 december 2011 | Google schenkt 750.000 dollar aan het Platform Bèta Techniek. Nooit eerder gaf een bedrijf zo'n groot bedrag. Het geld gaat naar Eerst de Klas wiskundedocenten en betatech-studiesucces en -keuze acties.

“Bedrijven zitten nu al te springen om jongeren met eentechnische opleiding en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.Google laat met de gift zien een vooruitziende blik tehebben.” Marja van Bijsterveldt is daarom zeer te spreken overde investering die Google doet in onder meer haar initiatief uit devorige kabinetsperiode, Eerst de Klas.

Taak weggelegd voor Google

Het geld gaat ingezet worden om meer jongeren te interesserenvoor vooral wiskunde en informatica. Extra aandacht gaat onder meeruit naar het stimuleren van  talentvolle allochtone jongeren,vooral meisjes, om deze richtingen te kiezen. Daarnaast wordtingezet ten gunste van initiatieven als Eerst de Klas die impulsengeven aan het verhogen van het aantal jonge, eerstegraadsbètadocenten.

“Vanwege de toenemende rol van technologie in onze samenlevingzal het aantal vacatures op het gebied van informatica, technologieen wiskunde blijven groeien. Er ligt voor Google een taak weggelegdom aan scholieren te laten zien welke kansen een betatechniekopleiding biedt,” zegt Pim van der Feltz, de directeur van GoogleNederland. Hij noemt het van belang om al op de middelbareschool aandacht aan het onderwerp te besteden.

Uit gegevens van Google blijkt dat het merendeel van destudenten die momenteel afstuderen in bètatechniek of wiskunde altijdens hun middelbare schooltijd ervaring in deze disciplineshadden opgedaan. Google vindt dat alle scholieren de kans moetenkrijgen om de actieve ontwikkelaars van de technologie van detoekomst te worden. Via een reeks van onderwijsinitiatieveninvesteert het bedrijf wereldwijd in de nieuwe generatie vancomputerwetenschappers en technici.

Vier op de tien

“Nederland dient het belang van bètatechniek scherp in beeld tehouden. Om de concurrentiepositie en kenniseconomie te versterkenis een betere balans nodig op de arbeidsmarkt,” merkt BeatriceBoots van het PBT hierover op. “Op dit moment kiest slechts twee opde tien jongeren voor bètatechniek, terwijl vier op de tien eenbetere balans is.”

Dat komt overeen met de gloednieuwe analyse van de commissie-Van Pernis die deHBO-techniek sector onder de loep heeft genomen: “Als gevolg van devergrijzing gaan veel van de huidige ingenieurs binnenkort metpensioen. Zij zullen moeten worden vervangen door nieuweingenieurs, maar daarvan zijn er te weinig. Zelfs bij 0%economische groei ontstaan er al tekorten.”

Boots noemt daarom “betrokkenheid van het bedrijfsleven hierbijessentieel. De donatie van Google is een prachtige aanvulling op devruchtbare initiatieven van overheid en bedrijfsleven zoals hetprogramma Eerst de Klas en Jet-Net”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK