Gouden driehoek in kaart

Nieuws | de redactie
23 december 2011 | “Er bestaan al veel voorbeelden van maatschappelijke initiatieven op het terrein van scholarships.” OCW-staatssecretaris Halbe Zijlstra wil deze wel nadrukkelijker agenderen, zo meldt hij de Kamerleden De Rouwe (CDA) en Lucas (VVD).

HO-woordvoerders Sander de Rouwe en Anne-Wil Lucas verzochten inmaart de staatssecretaris te kijken naar de stand van zaken op hetgebied van scholarships en studentenprijsvragen. Zijhoopten daarmee inperkingen in bijvoorbeeld de SF op te vangen doornieuwe bronnen van steun voor studiekosten aan te boren. Voor hetsamenbrengen van deze initiatieven is daarop vanuit onder meer hetdepartement de site http://www.masterklasse.nl/ ingericht.

Meer dan mooi douceurtje

In een brief aan de Tweede Kamer blikt Zijlstra terug op deontwikkelingen en initiatieven die zijn gesignaleerd in hetafgelopen jaar. Uit die inventarisatie blijkt: “Instrumenten alsscholarships en studentenprijsvragen blijken veel meer te zijn daneen mooie kans voor masterstudenten om iets bij te verdienen of eenrelatief goedkope manier voor werkgevers om ‘high potentials’ te’scouten’.”

“We hebben kunnen vaststellen dat de maatschappelijkeinitiatieven op het gebied van scholarships en studentenprijsvrageneen rijke verscheidenheid kennen. Of het nu gaat om ‘extendedmastercourses’, ‘masterclasses’, ‘bedrijfsbeurzen voor individuelestudenten’, ‘crowdsourcing’, prijsvragen of een landelijk opererendnetwerk dat masterstudenten voor adviesopdrachten inschakelt.”

Werkgevers en topsectoren aan zet

Zijlstra benadrukt dat in overleg met werkgeversorganisatieVNO-NCW het punt van scholarships nadrukkelijk op de agenda tezetten. Naast de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs isook in de topsectoren en daarbij horende  human capitalagenda’s aandacht voor het punt van de scholarships.

Met de inventarisatie door OCW op de site Masterklasse isvolgens Zijlstra een begin gemaakt voor het verbinden van de goudendriehoek van bedrijfsleven, studenten en de wetenschap.”Masterklasse is de eerste stap geweest om daarin te voorzien. Nuis het aan het maatschappelijk initiatief om daaraan een vervolg tegeven.”

U leest de volledige brief van Zijlstra hier. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK