Hightech innovatie via valorisatie

Nieuws | de redactie
13 december 2011 | Het bedrijf MECAL neemt het octrooi over op een nieuwe technologie voor trillingsisolatie van TNO. Zo kan het instrumenten en apparatuur ontwikkelen die extreem trillingvrij zijn.

De technologie voor trillingsisolatie is ontwikkeld in eensamenwerking tussen TNO en MECAL, een bedrijf in Eindhoven. Met hetoverdragen van het patent helpt TNO een Nederlands MKB-bedrijfin zijn wereldwijde expansie. De overdracht past binnen het beleidvan TNO om de concurrentiepositie voor de Nederlandse industrie tewaarborgen door patent te nemen op nieuwe technologieën.

Nieuwe stap voor concurentiekracht

Alleen bij daadwerkelijke toepassing hoeft een MKB-bedrijf dekosten die TNO maakt te vergoeden. Dat kan door  een licentiete nemen of het patent over te nemen. MECAL heeft voor de laatsteoptie gekozen. “Een belangrijk moment waarbij een nieuwe stap isgezet in het versterken van de concurrentiekracht binnen deHightech industrie. En tevens een mooi voorbeeld van een duurzamesamenwerking,” zegt Arnold Stokking managing directorindustriële innovatie bij TNO.

“Voor MECAL is dit een nieuwe stap in onze strategie voor hetwereldwijd vermarkten van oplossingen voor trillingsreductie. Wegebruiken de technologie als design in voor OEM-ers van gevoeligeapparaten, semiconductor machines en microscopen, en als standalone platform voor zeer gevoelige experimenten enmeetapparatuur,” meldt Bernhard Bakker, Business Unit Managervan MECAL.

Het bedrijf zet deze technologie wereldwijd in op systemendie op zeer nauwkeurige schaal stil moeten staan om de kleinstmogelijke structuren te kunnen maken en bemeten. Er komen steedsmeer van dergelijke systemen, die zo gevoelig zijn voor vloer- enmachinetrillingen dat de normale systemen voor passieve en actievedemping niet meer werken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK