HvA wil graag feiten van De Telegraaf

Nieuws | de redactie
20 december 2011 | De HvA wil de feiten en cijfers zien van De Telegraaf waarop de krant baseert dat duizenden studenten al jaren frauduleuze diploma’s zouden ontvangen. “Wat mij betreft brengt De Telegraaf die gewoon naar buiten,” zegt directeur Ineke van de Linden.

Zij noemt op Foliaweb “de aantallen en het feit op zich” van devermeende diplomafraude “niet te traceren.” Niettemin wordt eenintern digitaal klachtenloket geopend voor medewerkers of studentendie signalen hebben opgavangen en feiten willen melden. “Wij hebbenecht geen enkele aanwijzing voor fraude, maar willen toch hetzekere voor het onzekere nemen.”

Zijlstra wil feiten laten nagaan

Naar aanleiding van de perikelen bij Inholland was bij de HvA alonderzocht of zich ook daar ongewenste ontwikkelingen haddenvoorgedaan in de voorbije jaren. Dat onderzoek leverde geenaanwijzingen op voor fraude. Staatssecretaris Zijlstra wil nu datde onderwijsinspectie via een vooronderzoek eraan bijdraagt dathelderheid ontstaat over de feitelijke situatie, zo zei hij in dekamer tijdens een spoeddebat. De hogeschool gaf gisteren al aangeen aanwijzingen of concrete vermoedens van ‘diplomafraude’ tekennen en de bewindsman meldde dit eveneens.

“Ik zou de feiten echt graag zien. Wat mij betreft brengt DeTelegraaf die gewoon naar buiten,” zegt HvA-bestuurder Ineke vVander Linden. “En anders wel de studenten of docenten die DeTelegraaf hebben getipt. Maak er melding van, op de website van HvAhebben wij een link geplaatst naar het digitaal klachtenloket. Daarkunnen studenten en docenten melding maken vanonregelmatigheden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK