iPad-game voor biggen

Nieuws | de redactie
14 december 2011 | Animal farm komt een stapje dichterbij. HKU-ontwerpers en onderzoekers van Wageningen UR hebben een computerspel ontwikkeld waarmee varkens en mensen met elkaar kunnen gamen. In het spel ‘Pig Chase’ kunnen varkens via een scherm met lichteffecten interactie aangaan met mensen.

‘Pig Chase’ is een ontwerp van Kars Alfrink, Irene van Peer enHein Lagerweij van de HKU onderzoeksgroep Creative Design forPlayful Impact. Het spel is ontwikkelt om varkens in gevangenschapvan uitdaging te voorzien en verveling tegen te gaan. Sinds 2001zijn varkenshouders door Europese regelgeving verplicht om geschikthokverrijkingsmateriaal aan te bieden dat ververling, agressie enstaartbijten bij varkens voorkomt.

Varkens willen uitgedaagd

Veehouders experimenteren hiervoor met allerlei materialen enspeeltjes, maar in de praktijk blijkt het lastig om de dieren vanvoldoende uitdaging te voorzien. ‘Pig Chase’ dat de HKU-ontwerpersontwikkelden in samenspraak met filosoof Clemens Driessen endierenwelzijnsdeskundige Marc Bracke uit Wageningen probeerttegemoet te komen aan de behoefte van varken om te spelen en teonderzoeken.

Niet alleen mensen, ook varkens blijken het namelijk leuk tevinden om spelletjes te spelen. Van varkens was zelfs al bekend datzij een eenvoudig computerspel kunnen beheersen. Innovatief in hetgeval van ‘Pig Chase’ is dat mensen en dieren samen gamen en elkaardaarbij mogelijk uitdagen.

Bij het ontwerp van ‘Pig Chase’ zijn daarom de varkenshouders enhun varkens zijn nauw betrokken geweest. Dit betekent dat zij degame mede creëren door in de testfase op spelelementen meer ofminder enthousiast te reageren. De boeren waren gecharmeerd vanvideobeelden die op de muur zouden worden geprojecteerd.

Lichteffecten besturen met de iPad

Vervolgens kwamen de ontwerpers er achter dat ook de varkensgeïnteresseerd zijn in lichteffecten, en deze met hun snuitachtervolgen. Op basis hiervan hebben zij een videoschets gemaaktwaarin de spelopzet wordt gepresenteerd. De menselijke spelers indit spel kunnen via een iPad een lichteffect op de stalmuurbesturen, waarbij het de bedoeling is om de aandacht van hetnieuwsgierige varken vast te houden, en samen langs bepaalde doelente bewegen.

Het huidige spel is vooral bedoeld als concept dat in variantenverder uitgewerkt moet worden. Op dit moment is nog niet bekend watde waarde van het spel is als afleidingsmateriaal voor varkens.

Het onderzoek van Clemens Driessen, dat deel uitmaakt van hetNWO programma ‘Ethiek, Onderzoek en Bestuur’, richt zich opmanieren waarop met het ontwikkelen van nieuwe technologiemaatschappelijke discussies over vraagstukken rondde veehouderij meer diepgang kunnen krijgen. Moreleopvattingen over bijvoorbeeld dierenwelzijn kunnen in de loopvan de tijd mede onder invloed van nieuwe technologieveranderen.

De videoschets van ‘Pig Chase’ is hier tebekijken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK