Karel van der Toorn helpt Windesheim

Nieuws | de redactie
29 december 2011 | Een commissie van wijzen moet Windesheim gaan helpen de recente problemen het hoofd te bieden. De hogeschool kwam in opspraak door onvolkomenheden bij de studie journalistiek. Karel van der Toorn, oud-UvA-voorzitter, gaat leiding geven aan de commissie.

In het radioprogramma Dit is de Dag op Radio 1 maakte Van der Toornbekend dat hij leiding gaat geven aan een commissie die deopleiding journalistiek tegen het licht moet gaan houden. Dieopleiding kwam recent in het nieuws toen een zeer kritischevisitatie uitlekte.

“Ik vind het belangrijk dat er goed naar gekeken wordt. Dekwaliteit van het onderwijs gaat mij ter harte net zo als dat hetbestuur van Windesheim ter harte gaat,” licht Van der Toorn zijnkeuze toe om het collegebestuur van Windesheim bij te staan in hetonderzoek.

De opdracht die de commissie heeft meegekregen is kijken naarhet onderwijsprogramma en te bezien of de verbeteringen dieinmiddels zijn voorgesteld ook voldoende zijn om volgend jaar welvoor NVAO-accreditatie in aanmerking te komen. Naast Van der Toornwordt de commissie gecompleteerd door een journalist en eenhoogleraar journalistiek.

Karel van der Toorn stapte deze zomer op als collegevoorzitter vande UvA en de HvA naar aanleiding van een verschil in inzicht met deRaad van Toezicht. Van der Toorn wilde graag vaart maken met devoornomen fusie van de UvA en de VU, daar waar de RvT dat nietwilde.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK