Kritische student schadelijk voor HO?

Nieuws | de redactie
6 december 2011 | Zijn studenten die kritisch oordelen schadelijk voor hun hogeschool of universiteit? Als ranking gebaseerd wordt op "persoonlijke oordelen zonder referentiekader en niet vergelijkbare studierendementen" wel. Dat zegt een boze Mariska Heidema van de Delftse VSSD.

In een reactie op recente rankings die vanuit de Keuzegids zijngepresenteerd, stelt de Delftse studentenvoorzitster dat deuitkomsten daarvan “nietszeggend” zijn en de berichtgevingsoms “inhoudelijk bedroevend.” Het statement van de VSSD leestu hier:

“De Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD)is verontwaardigd over de conclusie van de Telegraaf over deresultaten van de Keuzegids Universiteiten 2012. Deze resultatenzijn gebaseerd op persoonlijke oordelen zonder referentiekader enniet vergelijkbare studierendementen. De VSSD vindt de conclusievan de Telegraaf inhoudelijk bedroevend en de resultaten van hetonderzoek nietszeggend.

De Telegraaf heeft op vrijdag 12 december enkele resultaten vande Onderwijs Keuzegids gepresenteerd. Daarin zou de TechnischeUniversiteit Delft volgens de Telegraaf de slechtste universiteitvan Nederland zijn. De kwaliteit van het onderwijs wordt volgens deTelegraaf bepaald aan de hand van studentoordelen enrendementen.

Wereld op zijn kop

Er is door studenten een beoordeling gegeven in de NationaleStudentenenquête over bijvoorbeeld de studielast, zonder datstudenten een referentiekader hebben. Studenten relateren hunoordeel niet aan andere universiteiten. Dit betekent dat kritischestudenten ervoor zorgen dat hun universiteit op’onderwijskwaliteit’ volgens het rapport slecht scoort.

De conclusie dat studenten van de TU Delft kritischer zijn danstudenten van andere universiteiten is nog meer op zijn plaats dande conclusie dat de onderwijskwaliteit van de TU Delft slechter isdan die van andere universiteiten.  Daarnaast wordt voor dewaardering het studierendement meegenomen. Dit betekent dat eenlichte opleiding over het algemeen beter scoort op het gebied vanonderwijskwaliteit dan een zware. Dat is de wereld op zijnkop.

Meer meetbare data dan oordelen graag

Er worden totaal verkeerde conclusies getrokken op basis vangegevens die weinig zeggen over de onderwijskwaliteit. Het isnuttiger te kijken naar de opmerkingen die zijn gemaakt danoordelen in een ranglijst te vatten. De VSSD hamert erop datonderzoek naar onderwijskwaliteit op een andere manier moet wordengedaan dan selectief kijken naar beoordelingen van studenten enrendementen.

Het is van veel groter belang wat de maatschappij, in de vormvan werkgevers, vindt van de kwaliteit van de afgestudeerden. DeVSSD wil dan ook op de onafhankelijke website studiekeuze123.nlmeer meetbare gegevens hebben en niet alleen maarstudentenoordelen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK